• 16. - 22. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon16. 09.
  • I.B
   ·
   Písomka
   informatika
   :
   Test
  • I.L
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Sofokles: Antigona (do konca septembra)
  • II.AT
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   predspev
  • II.AT
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   žánre lyriky
  • II.AT
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   žánre lyriky, predspev
  • III.BT
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Naturizmus - Cesta životom str. 12-15
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Opakovať nepravidelné slovesá
  • Uto17. 09.
  • III.L 1. Skupina
   ·
   Písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Syntax - píšu všetci, nikoho neospravedlním. Žiaci, ktorí 12.9. chýbali na hodine, si dopíšu poznámky a doučia sa ich.
  • III.L 2. Skupina
   ·
   Písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Syntax - píšu všetci, nikoho neospravedlním. Žiaci, ktorí 12.9. chýbali na hodine, si dopíšu poznámky a doučia sa ich.
  • III.L, III.BT NEJp
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Sviatky, radové číslovky
  • IV.A
   ·
   Projekt
   aplikovaná informatika
   :
   API - Založenie firmy
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   anglický jazyk
   :
   Písomka nepravidelné slovesá
  • IV.L
   ·
   Projekt
   aplikovaná informatika
   :
   API - Založenie firmy
  • IV.L
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Rimanka, Červené víno, Antika
  • IV.L ANJp
   ·
   Písomka
   anglický jazyk
   :
   Písomka nepravidelné slovesá
  • Str18. 09.
  • III.L N3
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Hovoriť o jazykoch
  • IV.BT Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   Postupnosti a AP
  • IV.BT IV.BTb
   ·
   Písomka
   ekonomika
   :
   Ľudské potreby...
  • IV.C Celá trieda
   ·
   Písomka
   slovenský jazyk a literatúra
   :
   Medzivojnová dráma - píšu všetci, nikoho neospravedlním. Žiaci, ktorí 12.9. chýbali na hodine, si dopíšu poznámky a doučia sa ich.
  • Štv19. 09.
  • II.AT NEJp
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   cv-.9
  • III.L Celá trieda
   ·
   Písomka
   účtovníctvo
   :
   Právna úprava účtovníctva, základné pojmy, majetok podniku, zdroje krytia majetku, aktíva, pasíva, inventúra a inventarizácia
  • IV.L Celá trieda
   ·
   Projekt
   cvičenia z prepravy a zasielateľstva
   :
   Zasielateľská zmluva
  • Pia20. 09.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Domáca úloha z 16. sep 2019
  • IV.C Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   Postupnosti a AP
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/