• 3765 6 technika a prevádzka dopravy

    • Odborné zameranie: prevádzka a údržba cestných vozidiel

      

     Absolventi si môžu nájsť uplatnenie v cestnej, mestskej hromadnej a lodnej doprave, v dopravných službách, autoopravárenstve a obchodnej sieti, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v poisťovníctve, ako inštruktori v autoškolách a v iných oblastiach výroby a služieb.

      

     Absolvent :

      

     * dokáže technicky rozoznať geometrické telesá, strojárske súčiastky

     * pozná vlastnosti materiálov používaných v strojárstve

     * ovláda systém organizácie a riadenia cestnej dopravy

     * vie opísať konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel

     * ovláda zákony a vzťahy mechaniky cestných vozidiel

     * vie opísať účel, druhy, vlastnosti a konštrukciu rámov, náprav, kolies, bŕzd, motorov, prevodoviek, ....

     * pozná problematiku palív a mazív.

      

     Absolventi sú pripravovaní hlavne na tieto činnosti: dispečer, garážmajster, dielenský majster, prevádzkovateľ autopožičovne, taxislužby, autoservisu, dopravnej polícii, pri riadení a organizácii dopravy.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/