• ROZVRH 1.polrok

    •  

                             ROZVRH HODÍN PRE EXTERNISTOV na školský rok 2019/2020

     Vyučovacie hodiny: 

     1. 15:00 - 15:45
     2. 15:50 - 16:35
     3. 16:40 - 17:25
     4. 17:30 - 18:15
     5. 18:20 - 19:05
      

     1.týždeň

     2.týždeň

     3.týždeň

      

     11.09.2019

     streda

     16.09.2019

     pondelok

     18.09.2019

     streda

     23.09.2019

     pondelok

     25.09.2019

     streda

     30.9.2019

     pondelok

     1. hodina

     ELK

     DPR

     ELK

     ELK

     ELM

     ELK

     2.hodina

     ELK

     ODK

     ELK

     ELK

     ELM

     ELK

     3.hodina

     ELK

     ODK

     ELK

     ELK

     ELM

     ELK

     4.hodina

     ELK

     API

     API

     ETS

     API

     DPR

     5.hodina

     EKO

     API

     API

     ETS

     API

     EKO

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/