Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Zákazky s predpokladanou hodnotou nad 1.000,- €:

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
 

                           Stredná priemyselná škola dopravná

                           Sokolská 911/94

                           960 01 Zvolen

Kontaktná osoba:  Ing. Eva Konôpková

tel.:                      045/533 32 14045/533 32 14, 0903 482 9180903 482 918

e-mail:                  konopkova@dopravnazv.sk

 

 

Záznamy z prieskumu trhu:

Prieskum_trhu_lyziarsky_vycvik_2016.pdf