Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Rada školy

Rada školy pri Strednej priemyselnej škole dopravnej

 vo Zvolene, Sokolská 911/94


 

  

1. Mgr. Dušan Honétzy            - predseda rady školy

- zástupca pedagogických zamestnancov

 

2. Ing. Jaroslava Šufliarska     - zástupkyňa pedagogických zamestnancov

 

3. p. Anna Šramková                -  zástupkyňa ostatných zamestnancov školy

 

4.  Mgr. Viera Skaláková           -  zástupkyňa rodičov žiakov

 

5.  p. Anna Malysová                -  zástupkyňa rodičov žiakov

 

6. Mgr. Petra Puškárová           -  zástupca rodičov žiakov

 

7. p. Ján Grenčík                       -  zástupca z radov žiakov

 

8. p. Matej Snopko                    -  delegovaný zástupca BBSK

 

9. Ing. Stanislav Riša                -  delegovaný zástupca BBSK

 

10. Mgr. Dáša Gajdošová         -  delegovaná zástupkyňa BBSK

 

11. Ing. Peter Košík PhD.          -  delegovaný zástupca BBSK


 

 

Zvolen 17.08.2017