Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o návšteve školy: potvrdenie o návšteve školy (word) alebo  Potvrdenie (pdf)

Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa:  2x na A4 Potvrdenie na prídavky alebo   Potvrdenie - prídavky na deti 

Žiadosť o opakovanie ročníka neplnoletý

Žiadosť o opakovanie ročníka plnoletý

Žiadosť žiadosť o vykonanie opravnej skúšky neplnoletý

Žiadosť žiadosť o vykonanie opravnej skúšky plnoletý

Informovovaný súhlas info_súhlas rodiča

Poučenie o organizačných a bezpečnostných zásadách účastníkov exkurzie: poučenie BOZP