Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia
Názov projektu Charakteristika projektu Cieľ projektu Kritériá výberu žiakov Prihláška na stáž Vybraní žiaci Miesta stáže Európske nástroje/certifikáty Galéria projektu Priebežné informácie o projekte

  

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

 

udeľuje

Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene

grant na projekt s názvom:

 

„Prax dopravákov pre potreby praxe“

 

Číslo zmluvy: 2015­1­SK01­KA102­008680

Začiatok projektu: 1. júl 2015

Koniec projektu : 31. máj 2017

Maximálna výška grantu: 27 630,­ EUR