Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Týždeň vedy a techniky

Program Týždňa vedy a techniky 2018 na SPŠ dopravnej vo Zvolene

 

05. 11. 2018 pondelok

PANSOPHIA  - Ing. Karol Herian, PhD.,  

workshop „Od IQ po EQ“-  zborovňa

 • 08.00 – 09.00 hod.  – I. ročník
 • 09.10 – 10.10 hod.  – II. ročník
 • 10.30 – 11.30 hod.  – III. ročník

Katedra chémie UMB  - Matej Šuránek, doc. RNDr. Zuzana Melichová ,PhD.

odborná prednáška „Vodík, ako alternatívne palivo.“ -  uč.315

 • 08.00 – 9.20 hod - III.A + III.B + III.C
 • 09.30 – 11.00 hod – IV.BT + IV.C + IV.AA

SPŠDo Zvolen  - Róbert Glézl – IV.BT

odborná prednáška „Bezpečná vzdialenosť vozidiel“ – uč.303

 • 09.35 – 10.20 hod – I. ročník
 • 10.40 – 11.25 hod – II. ročník

VŠ A. Dubčeka Trenčín  - Martin Korbel, Daniel Medveď

prezentácia študijných odborov – možnosti štúdia - zborovňa

 • 11.30 – 12.20 hodzáujemcovia  IV. ročník

 

06. 11. 2018 utorok

OVB -  Radoslav Černák

interaktívna edukačná hra „Finančná sloboda“ – uč.411

 • 08.00 – 12.30 hod  - IV.AA+ IV.D

Odborná exkurzia Letisko Sliač

 • 09.00 – 11.35 hod – IV.C

Marek Slobodník

rozprávanie o výprave „Na Jawe a Trabante naprieč Áziou.“ – dolná chodba

 • 09.00 – 10.20 hod – I. ročník
 • 10.30 – 11.25 hod – II. ročník

RTVS  - Ing. Ľuboš Kasala

prednáška o význame a fungovaní dopravného spravodajstva Zelená vlna  - zborovňa

 •  10.40 – 11.40 hod – III.L + III.A + IV.AL

IUVENTA – Ing. Darina Diošiová

workshop Ponuka projektov pre stredoškolákov  - uč.303

 • 09.30 – 12.25 hod  - vybraní záujemcovia

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO – doc. Ing. Kučera

„Deň kariéry“ na  FEVT  - prezentácie zamestnávateľov – partnerov školy ­- TUZVO              

 • 09.00 – 11.30 hod – IV.BT

 

07. 11. 2018 streda - Deň otvorených dverí, alebo „Dopravákom na nečisto.“

(pre žiakov ZŠ, rodičov, výchovných poradcov a záujemcov)

Úvodné informácie školy a jej partnerov, prezentácie študijných odborov, možností štúdia, dielní, odborných učební, záujmovej činnosti, rozvojových projektov pre žiakov školy

Partneri, ktorí sa zúčastnia : ŽSR, ZSSK, DHL, OR PZ Zvolen, Agromat, Autoškola Gonda, OZ Team

 • 1. vstup  o   9.00 hod.  – zborovňa, priestory školy
 • 2. vstup  o  13.00 hod. – zborovňa, priestory školy

 

Plochá dráha Žarnovica – Samuel Chmola a kolegovia technici dolná chodba

 • 8.30 – 9.20 hod.-I.B + II.C

Slovenská sporiteľňa, SCVC Heuréka

Konferencia finančnej gramotnosti – Aula ZŠ Námestie mládeže , Zvolen

 • 9.00 – 12.30 hod – súťažný tím + III.L

DHL – prednáška -  „Škola versus prax“

 • 10.40 hod – IV.A, IV.D  – uč.411

 

08. 11. 2018 štvrtok

Elektrotechnická fakulta UNIZA – Ing. Ondrej Hock , PhD.

interaktívny workshop „Čaro elektroniky a elektrotechniky“ – uč.315

 • 09.00 - 09.25 hod. - IV.BT+III.C
 • 09.35 - 10.20 hod.-  III.BT+ II.C
 • 10.40 – 11.25hod. – II.BT+I.ATT

 Inšpektorát práce Zvolen

 odborná prednáška „Sociálna legislatíva v doprave a pracovno-právne otázky“ - zborovňa

 • 07.50 – 08.35 hod. -IV.C+IV.A  
 • 09.35 – 10.20 hod.- III.A+IV.D

Technická univerzita Zvolen – doc. Ing. Marián Kučera PhD., doc. Ing. Beňo PhD.

odborná prednáška „Využitie CAD systémov v praxi a štúdium na TUZVO“ – uč.303

 • 9.35 – 10.20 hod. – III.C+IV.C

SPŠDo Zvolen  - Erik Giertl – IV.BT

odborná prednáška „Čiernohronská železnica včera a dnes“ – uč.411

 • 08.40 – 09.25 hod – I.AT+ I.B
 • 09.30 – 10.20 hod – II.BT+ II.L

SPŠDo Zvolen  - Peter Kubaský – IV.BT

odborná prednáška „Električková doprava v Bratislave“ – uč.411

 • 10.40 – 11.25 hod – I.L+II.C
 • 11.35 – 12.20 hod – I.AT+ I.B

 

09. 11. 2018 piatok

OZ Team – Jaroslav Červinka, Jaroslav Dodok

2.workshop Show your talent - zborovňa

 • 7.50 – 13.30 hod. – žiaci a učitelia zapojení v SYT

Strojnícka fakulta UNIZA – Frederik Ďurčo

beseda „Záujmové aktivity na podporu štúdia na SjF UNIZA“ - uč.303

 • 08.40 – 09.25 hod. – IV.C+IV.BT
 • 09.35 – 10.20 hod. – III.C+III.A

Záver  - 6.VH názory, návrhy, podnety pre nasledujúci ročník  TVaT  - dotazník 

 

                                                                                          Ing. Romana Trnková - riaditeľka školy