• Zloženie žiackej školskej rady

    •  

     Žiacka školská rada

     2018/2019

      

      

     Predseda  Patrik Ľapin III.L

     Členovia   Mindák Andreas  I.AT

                        Tkáčová Natália I.L

                        Holic Adrián  I.B

                        Švec Daniel  II.BT

                        Lihocký Tobias  II.C

                        Kubíni Adam  II.L

                        Grešková Natália III.A

                        Szőke Erik III.C

                        Pukan Martin III.BT

                        Hošala Jakub IV.A

                        Kovalčík Róbert IV.BT

                        Rusko Miroslav IV.C

                        Šucha Sebastián  IV.D

                        Grenčík Ján III.A

      

      

      

      

      

      

      

      

     Žiacka školská rada

     2015/2016

      

      

      

     Katarína Válovčanová III.L - Predsedníčka

      

     Jakub Hošala I.A

     Erik Giertl I.BT

     Patrik Chovanec I.C

     Frederika Šurániová I.D

      

     Gejza Uram II.A

     Lukáš Šipula II.B

     Andrej Zemko II.C

     Juraj Bystriansky II.D

      

     Barbora Bahnová III.A

     Stanislav Hukel III.B

     Andrea Poničanová III.C

     Martina Nebřenská III.L

      

     Pomáhajú aj štvrtáci:

     Martina Chovancová IV.A

     Vanesa Szabová IV.B

     Ján Melich IV.C

     Miroslava Pechová IV.L

      

      

      

     Žiacka školská rada

     2014/2015

      

      

     Katarína Válovčanová, II.L – predsedníčka

      

     Gejza Uram, I.A

     Lukáš Šipula, I.B

     Andrej Zemko, I.C

     Juraj Bystriansky, I.D

     Barbora Bahnová, II.A

     Matej Remiar, II.B

     Miroslav Vadík, II.C

     Martina Chovancová, III.A

     Vanesa Szabová, III.B

     Ján Melich, III.C

     Miloš Ďurkovič, III.L

      

      

     Zástupcovia štvrtých tried, ktorí sú ochotní pomáhať a spraviť

     niečo navyše:

      

     Jozef Kupec, IV.A

     Patrik Kuric, IV.B

     Jozef Melich, IV.C

     Patrik Ščevlík, IV.L

      

      

      

     Žiacka školská rada 2013 / 2014

      

      

     Patrik Kuric, III.B – predseda

      

     Katarína Luptáková, I.A

     Matej Remiar, I.B

     Miroslav Vadík, I.C

     Patrik Bielesch, I.L

     Martina Chovancová, II.A

     Vanesa Szabová, II.B

     Ján Melich, II.C

     Cviková Tatiana, II.L

     Jozef Kupec, III.A

     Andrej Malatinec, III.C

     Patrik Ščevlík, III.L

      

      

     Zástupcovia štvrtých tried, ktorí sú ochotní pomáhať a spraviť niečo navyše:

      

     Dušan Kováč, IV.A

     Radoslav Nevolný, IV.B

     Vladimír Kuric, IV.L

     Andrej Šandor, IV.BT

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
  • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
  • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
  • Krst nového školského časopisu
  • Školský časopis SPARKS
  • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/