• Zloženie žiackej školskej rady

    •  

      

     Žiacka školská rada

      

     Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2020/2021

      

     Predseda:        Natália Tkáčová, III.L

     Podpredseda: Tomáš Ostrihoň, IV.C

     Členovia:        Adrián Petráš, I.AT

                             Juraj Weigner, I.B

                             Tomáš Flek, I.L

                             Ivan Koválik, II.AT

                             Klaudia Dúbravová, II.B

                             Samuel Jánov, II.B

                             Patrik Dzurjo, II.L

                             Andreas   Mindák, III.AT

                             Adrián Holic, III.B

                             Daniel Švec, IV.BT

                             Vojtech Tóth, IV.L

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/