Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Partneri

ŽSR, generálne riaditeľstvo

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 21, 832 72 Bratislava

 

 

Matuška motoršport

Pribinova 543/1, 960 01 Zvolen

 

 

Agromat, s.r.o.
Pribinova 543/1, Zvolen

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24, 820 09 Bratislava

 

 

ŽOS Zvolen

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

 

 

 

BETAMONT, s.r.o., Zvolen

 J. Jesenského 1054/44,  960 03 Zvolen

  

 

 

 

SAD Zvolen a.s.

Balkán 53, 96001 Zvolen

 

 

 

AUTO SLOVÁK  ZVOLEN

Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen

 

Školské videá

Zapojili sme sa do pilotného programu "Škola bez nenávisti"

Streda 19. 12. 2018

Naša škola - zvládnete poskladať puzzle?

Externé štúdium večernou formou

Spolupráca

Hug Day 2018

Hug Day 2018

Naša škola je partnerom Dňa objatí Hug Day 2018

 • 4.12.2018 sme prijali pozvanie na 1. ročník Vedeckej čajovne, ktorý sa uskutočnil v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci podujatia sme absolvovali prednášky zamerané na európsku demokratickú kultúru. Medzi prednášajúcimi boli aj známe osobnosti nášho verejného života - pani sociologička PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zo Slovenskej akadémie vied a pán Ing. Ján Lunter - predseda BBSK. Po každej prednáške mali žiaci možnosť diskutovať na danú tému s prednášajúcimi. Do galérie Vedecká čajovňa boli pridané fotografie.

 • Škola bez nenávisti

  V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby".

  V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  1. triedneho učiteľa,

  2. výchovného poradcu,

  3. zástupcov riaditeľa školy,

  4. riaditeľa školy,

  5. detskú linku istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 0800 500 500.

 • Do galérie FLORBAL - OKRESNÉ KOLO boli pridané fotografie.

  5.12.2018 - Reprezentačné družstvo SPŠ dopravnej vyhralo Okresné kolo vo florbale a postúpilo do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Detve.

  Víťazná zostava:

  Vernársky, IV.A, Dianiška, IV.BT

  Jaďuď, III.A, Strelec, Tomaška, III.L

  Vozár, II.C, Bálik, Tóth, II.L

  Gondoľ, I.AT, Lalík I.B

 • nezabudnite si mikulášske čiapky

 • 29.11.2018 sa žiaci II.L triedy zúčastnili kvízu v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”. Kvíz sa konal v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Žiaci veľmi úspešne reagovali na témy: domáce a svetové dejiny, história, politika, ekonomika a geografia. Získali veľmi pekné 3. miesto, knižné odmeny, prehliadku fakulty a besedu s dekanom doc. PhDr. Baranislavom Kováčikom, PhD. MBA. Do galérie Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu" boli pridané fotografie.

 • 27.11.2018 sa náš Realizačný tím Škola bez nenávisti spolu s ďalšími spolužiakmi zúčastnil diskusie na tému ľudských práv na príklade židovskej menšiny počas holokaustu. Diskusiu viedla odborníčka a skúsená lektorka v témach holokaustu a historickými udalosťami druhej svetovej vojny - Michala Lônčíková z Dokumentačného strediska holokaustu. Do galérie Diskusia so študentmi- Holokaust boli pridané fotografie.

 • Dňa 29.11.2018 sa študenti JA Firmy EQUIPO stretli so svojim konzultantom Ing. Dušanom Vajdom, ktorý je zároveň členom dozornej rady tejto akciovej spoločnosti. Kto je konzultant? Konzultant je dobrovoľník z praxe. Učiteľ JA Aplikovanej ekonómie a dobrovoľný konzultant z podnikateľskej praxe spoločne tvoria tím, ktorý študentov vedie teoretickou aj praktickou časťou vyučovania. Toto unikátne spojenie pomáha vytvoriť most medzi školou - teóriou a realitou, praxou. Konzultant by sa mal snažiť tiež motivovať celý tím a snažiť sa, aby študenti dosahovali ich stanovené ciele v danom čase. Konzultant by nemal pôsobiť ako osoba, ktorá vydáva príkazy, organizuje a riadi činnosť JA Firmy. Mal by byť nápomocný učiteľovi a študentom pri hľadaní alternatívnych riešení. Mal by podporovať a inšpirovať študentov k úspechu. A o toto sa Ing.Vajda na stretnutí so študentmi snažil. V úvode im porozprával o svojom prvom pracovnom pohovore, svojej kariérnej ceste, pracovných úspechoch a koníčkoch. A potom prišli na rad študenti, ktorí sa na stretnutie riadne pripravili. Každý viceprezident porozprával o práci svojho oddelenia. Konzultant vnímavo počúval a svojimi radami sa snažil žiakov motivovať k ešte lepším výsledkom. Myslím, že žiakom stretnutie s konzultantom veľa dalo a v závere mu poďakovali potleskom.

 • Do galérie I.L v Knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene boli pridané fotografie.

  22.11.2018 navštívila trieda I.L Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

  Absolvovali informatickú hodinu o službách, ktoré poskytuje knižnica svojim užívateľom.

 • Workshop a diskusia so študentmi na témy súvisiace s ľudskými právami, prevenciou xenofóbie a šírením dezinformácií. Takúto možnosť zážitkového učenia mali 28.11.2018 žiaci z II.BT triedy. Interaktívna forma umožňuje zapojenie sociálnej a emočnej inteligencie a prostredníctvom zážitku žiakov vedie k tolerancií a porozumeniu. Workshop zabezpečila skúsená lektorka z OZ Post Bellu. Do galérie Workshop Post Bellum boli pridané fotografie.

 • 29.11.2018 sa konal teplákový deň na našej škole...👖👖Toto sú žiaci, ktorí prišli v teplákoch a získali sladkú odmenu 😉😁