• Začiatok školského roka 2019/2020
     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Prázdniny pomaly končia a škola sa blíži. V pondelok 2.9.2019 začíname a tešíme sa na všetkých našich žiakov :-) Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční na školskom ihrisku o 8:15 hod.

      Zraz žiakov 1.ročníka o 8:00 hod pred budovou školy.

      Zraz žiakov 2. 3. 4. ročníka o 8:10 hod na školskom ihrisku.

    • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- II. kolo prijímacích skúšok
     • EXTERNÉ ŠTÚDIUM- II. kolo prijímacích skúšok

     • 28.8.2019 o 9:00 v učebni 315 sa uskutoční II.kolo prijímacích skúšok na externé štúdium pre prihlásených žiakov

     • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”

     • Počas školského roka sa trieda II.L zúčastňovala projektu s názvom: ,,Školy za demokraciu". Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi SŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program tiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia. Po skončení projektu sme získali certifikát.

      Informácie nájdete: TU. Do galérie Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu” boli pridané fotografie.

     • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach

     • Žiacka školská rada bola na návšteve v Pliešovciach v ZŠ,kde máme mladších kamarátov v Školskom parlamente. Prezentácia o škole, o výrobe bronzovej dýky, prehliadka školy, chovu zajačikov či ovečiek, ale hlavne nová hra s obrovskou loptou Kinball,v ktorom sú pliešovskí školáci Majstri Slovenska. Šikovní, nadaní, odvážni a možno aj budúci dopraváci. Do galérie Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach boli pridané fotografie.

     • Branná súťaž

     • 15.mája 2019 sa naši branci zúčastnili Krajskej brannej súťaže študentov organizovanej MO SR v Banskej Bystrici. Súťažili 5-členné tímy. Umiestnili sme sa v silnej konkurencii desiatich družstiev na peknom 3.mieste. Našu školu reprezentovali študenti 3.ročníka: Denisa Černáková, Patrik Štulajter, Ján Grenčík, Denis Ostrihoň, Miroslav Karlík, pod vedením Ing. Jakubova. Veľká vďaka patrí Andrejovi Izingovi za poskytnutie airsoftových zbraní na tréning a prostriedky protichemickej obrany. Súťažilo sa na šiestich stanovištiach- topografická orientácia na mape, strelecká súťaž, vedomostný test o ozbrojených zložkách SR, protichemický poplach, prvá pomoc, fyzické testy a 12-minútový beh. Blahoželáme k dosiahnutému výsledku! Naša armáda môže byť hrdá na takýchto brancov a možno aj budúcich vojakov. Do galérie Branná súťaž boli pridané fotografie.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov aj žiakov-našich budúcich prvákov na Rodičovské združenie, ktoré bude v sobotu 22.6.2019 od 9:00h v budove školy.

     • Podnikanie v praxi

     • Vo štvrtok 13.júna 2019 bola trieda III.L v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia v Zaježovej. Tam rozvíja svoje podnikanie so včielkami Ing. Dušan Vajda, ktorý bol aj v tomto školskom roku konzultantom JA firmy. Oboznámil nás nielen s chovom včielok, ale vyskúšali sme si aj účinky apiterapie na ľudský organizmus. A samozrejme, že sme ochutnali aj sladký medík a peľ. Bolo super! Ba dokonca sme si vyskúšali ako sa zbaviť strachu. Strčiť ruku do úľa nezvládol každý. Prvýkrát v živote nás včielky nepichali, ale oblizovali!!! Do galérie Podnikanie v praxi boli pridané fotografie.

    • Prijímacie skúšky pre externých študentov
     • Prijímacie skúšky pre externých študentov

     • Dňa 18.6.2019 o 9.30 hod sa v učebni č.315 konajú prijímacie skúšky na externé štúdium večernou formou v študijnom odbore 3730 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

    • Skrátené vyučovanie v piatok 14.06.2019
     • Skrátené vyučovanie v piatok 14.06.2019

     • Kvôli extrémnym horúčavám je dnešný deň skrátené vyučovanie  takto:

      2.VH   07.50 – 08.20 hod.

      3.VH   08.25 – 08.55 hod.

      4.VH   09.00 – 09,30 hod.

      5.VH   09.45 – 10.15 hod.

      6. VH  10.20 -10.50 hod.

      7. VH  11.00 – 11.30 hod.

      8. VH  11.40 – 12.10 hod.

     • Rozlúčka s našimi externistami

     • Rok ubehol ako voda a tento týždeň sme sa rozlúčili s našimi externistami, ktorí úspešne zvládli maturitu z elektrotechniky a tiež skúšky elektrotechnickej spôsobilosti. Prajeme im veľa šťastia :-) Do galérie Rozlúčka s našimi externistami boli pridané fotografie.

     • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica

     • Agamos cz. – Erasmus – SPŠ dopravná Zvolen – súvislá odborná prax –  perla Českej republiky TATRA TRUCKS, a.s Kopřivnice –  Penzión v Podhradí Štramberk – žiaci III.BT - Michal Kružliak, Patrik Pántik, Martin Kamenský, Filip Kandra, Ján Lacko. Prax absolvovali v montážnej hale, kde sa kompletizujú Tatry rôznych druhov podľa požiadaviek zákazníka, striedali sme sa na pracoviskách kabín, podvozkov, rámov, diagnostikovania geometrie a diagnostikovania brzdových sústav. Denne sa skompletizuje 5 automobilov, 2 motory klasické „tatrovácke“, dozvedeli sme sa, že sú schopní vyrobiť až 120 rôznych druhov motorov, montujú sa aj motory DAF, každý z motorov sa podrobuje skúšaniu na stolici. Zážitkom bola návšteva technického múzea TATRA, kde sme mali možnosť vidieť 120 ročnú históriu vozidiel TATRA.  Do galérie ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica boli pridané fotografie.

     • Ústne maturitné skúšky

     • Do galérie Ústne maturitné skúšky boli pridané fotografie.

      Od 27.do 30.mája 2019 sa konali na našej škole ústne maturitné skúšky v štyroch triedach denného a jednej triede pomaturitného štúdia.

      Úspešní absolventi si slávnostne prebrali maturitné vysvedčenia na Zvolenskom zámku 3.6.2019.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/