• Dnes je
  Streda 17. 7. 2019
  • jún 2019
    • 28
    • Pia
    • Slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení
     I.B
    • 28. 6.
     2-5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 28
    • Pia
    • Slávnostné ukončenie školského roka na ihrisku
     II.BT
    • 28. 6.
     3
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 28
    • Pia
    • Analýza školského roka a vydávanie vysvedčení
     II.BT
    • 28. 6.
     4-5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 28
    • Pia
    • Slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie vysvedčení
     I.AT, I.L, II.C, II.L, III.A, III.BT, III.C, III.L
    • 28. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 27
    • Štv
    • Triednické práce, úprava interiéru triedy
     III.A, III.BT, III.C, III.L
    • 27. 6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 27
    • Štv
    • Odovzdávanie a preberanie učebníc
     I.B, I.AT, I.L
    • 27. 6.
     2-7
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 27
    • Štv
    • Triedny koncoročný výlet
     II.BT
    • 27. 6.
     2-7
    • Školský výlet
    • 27
    • Štv
    • Úprava a čistenie interiéru triedy
     II.C, II.L
    • 27. 6.
     2-6
    • Školská udalosť
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát 045/5333 097- riaditeľka (tel.+ fax.)
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/