• Ponuka krúžkov

    • Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen

     Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019

     Číslo

     Názov krúžku

     Vedúci krúžku

     1

     Ako úspešne zmaturovať z ANJ

     PhDr. Ragačová

     2

     Nemčina pre všetkých

     Ing. Jakubov

     3

     Precvičme si gramatiku z NEJ

     Mgr. Kováčová

     4

     Slovenčina v kocke pre I. až III. ročník

     Mgr. Gondová

     5

     Zmaturuj zo SJL

     Mgr. Vernárska

     Mgr. Honétzy

     6

     Po stopách histórie

     Mgr. Gondová

     7

     Modelársky krúžok

     Ing. Lešniak

     Ing. Mercell

     8

     Kone pod kapotou

     Mgr. Kubaliak

     9

     Florbalový krúžok

     Mgr. Doboš

     10

     Futsalový krúžok

     Mgr. Doboš

     11

     Konzultácie z matematiky I.,II.,III

     Mgr. Mitterpachová

     Mgr. Piatriková

     12

     Zo života školy

     Ing. Šufliarska

     13

     Logistika v praxi

     Ing. Lašková

     14

     Viac ako peniaze

     Ing. Trnovcová

     15

     Talentmánia SOČ

     Ing. Trnovcová

     16

     Účtujeme s radosťou

     Ing. Bradová

     17

     Písanie na PC

     Ing. Bradová

     18

     Krúžok SOČ

     Ing. Španiel

     19

     Elektrotechnika polopate

     Ing. Hájový

     20

     Priprav sa na prijímačky z MAT na VŠ

     pre IV. ročník

     Mgr. Mitterpachová

     Mgr. Piatriková

     21

     Konverzácia v ANJ pre IV.ročník

     Mgr. Kušpálová

     22

     Pneumatické systémy pre prax

     Ing. Mercell

     Ing. Lešniak

     23

     Angličtina pre štvrtákov

     Ing. Szumová

     24

     Informácie okolo nás

     RNDr. Maslíková

     25

     Doučovanie z odborných predmetov

     Ing. Lašková

      

      

     Vo Zvolene 10.09.2018                                                                             Ing. Romana Trnková

                                                                                                                                  riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát 045/5333 097- riaditeľka (tel.+ fax.)
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/