Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Výzvy VO

 

Podlahová krytina

Zverejnená výzva : 3.12.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 5.12.2014

výzva.pdf

záznam z prieskumu trhu.pdf

 

Kancelársky nábytok

Zverejnená výzva : 3.11.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Výzva.pdf

príloha k výzve.PDF

záznam z prieskumu trhu.pdf

 

Oprava učebne

Zverejnená výzva : 3.11.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 21.11.2014

Výzva.pdf
záznam z prieskumu trhu.pdf

 

Oprava radiátorov

Zverejnená výzva : 10.10.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2014

Výzva.pdf

záznam z prieskumu trhu.PDF

 

 

Kancelárske potreby

Zverejnená výzva : 20.07.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 24.07.2014

vyzva.PDF

záznam z prieskumu trhu.PDF

 

 

Školský nábytok

Zverejnená výzva : 20.07.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 24.07.2014    

Výzva.pdf

Záznam z prieskumu trhu.pdf

 

SPŠ dopravná vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky: Finančný manažér a pracovník pre verejné obstarávanie.

Výzva na predkladanie cenových ponúk.pdf

Zaznam_z_prieskumu_trhu.pdf