Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Dobrovoľníctvo

Prednáška "Bezpečne na cestách"

 

Pozvánka

  

pozvánka - Bezpečne na cestách

Študenti našej školy v rámci dobrovoľníctva pripravili a zrealizovali kvíz spojený s prednáškou pre seniorov zo Zvolena.

Téma, s ktorou sa popasovali nielen naši študenti ale najmä dôchodcovia bola „Bezpečne na cestách“. Dvojčlenné družstvá z jednotlivých klubov dôchodcov odpovedali na 10 otázok. Po vyriešení testu dostali všetci zúčastnení vysvetlenie správnych odpovedí prostredníctvom zaujímavých filmových ukážok. Týmito videami poukázali na najčastejšie problémové situácie v doprave a zároveň názorne upozornili ako sa im vyvarovať.

Najlepšie družstvá boli ocenené ručne vyrábanými ekotaškami a ďalšími drobnosťami, ktoré sme získali od spolupracujúcich  firiem.

Týmto sa chceme poďakovať aj za spoluprácu a podporu pri príprave tejto prednášky zástupcom mesta Zvolen. Umožnili nám zrealizovať túto prednášku v krásnych priestoroch Starej radnice. Osobitne ďakujeme Mestskej polícii, ktorú zastupoval pán inšpektor Michalík a pracovníkom sociálneho odboru mesta Zvolen, ktorých zastupovala pani Bc. Výbošťoková.

Myslíme si, že táto aktivita sa seniorom páčila, pretože zástupcovia jedného z klubov prejavili záujem, aby sme prišli priamo do ich klubu zrealizovať túto aktivitu aj pre ostatných členov.