Hlavná stránka Škola Rozvrh Známky Kontakt Linky
Navigácia

Škola bez nenávisti

Dotazníky

 

 

Zapojili sme sa do pilotného ročníka programu "Škola bez nenávisti". Opätovné vyplnenie dotazníkov- Interný audit, je našou poslednou úlohou . Termín do 10.5.2019.

 V rámci tejto iniciatívy školy si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme spoznať Vaše názory na kvalitu našej školy. Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vášho dieťaťa, a to nie je možné bez rešpektovania Vašich názorov.

 Prosíme Vás preto, aby ste dotazník vyplnili zodpovedne a úprimne, aby ste vyjadrili len svoje vlastné názory a skúsenosti ohľadom medziľudských vzťahov a riešenia konfliktov spojených s nenávistnými prejavmi na našej škole. Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie je dobrovoľné a jeho výsledky budú využité iba na skvalitnenie práce školy. Vaše odpovede v žiadnom prípade nezneužijeme vo Váš neprospech. V dotazníku označte tie odpovede, s ktorými súhlasíte.

Linky na dotazníky:

žiaci - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfriNUSU27zvLOlZOtBIjWrQXCkcIRet_diFH_N9rRXfFeuQ/viewform

rodičia - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGwBgapoEEmArEl2WQYGVk7dc-kn-urYMgubgkn6Vw3Hd3dQ/viewform

učitelia - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5AY1iVHPShzw-c4dtcnkgvp9w1Xo-k_XYuDBH8l5xNMxGfw/viewform

 

ID ŠKOLY pre vyplnenie v dotazníkoch: SŠZV1801

Všetkým ďakujeme za seriózne vyplnenie dotazníkov smiley


 

 

            

Školský poriadok nájdete aj tu: školský poriadok