• Riešenie šikanovania

    •  

     V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby"

      

      

      

      

      

     V oblasti dodržiavania ľudských práv:

      

     Má byť žiak za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

      

      

      

      

     a) Hlavné znaky šikanovania:

     1. zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky,

     2. útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb,

     3. incidenty sú opakované,

     4. nepomer medzi útočníkom a obeťou.

      

     b) Prejavy šikanovania:

     Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím.

      

     c) Prevencia šikanovania:

     1. posilnenie demokracie v triede a v škole,

     2. komunikácia so  žiakmi, záujem o ich názory a priania, rešpektovanie ich postojov a otvorená diskusia

     3. otvorené vyjadrenie svojich názorov,

     4. prednášky, besedy,

     5. pocit, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže.

      

     d) V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

     1. triedneho učiteľa,

     2. výchovného poradcu,

     3. zástupcov riaditeľa školy,

     4. riaditeľa školy,

     5. linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111,  potrebujem@pomoc.sk

        http://www.ldi.sk/

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/