• 4. tím

    • Team Level Up - S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY

      

     Názov tímu: Level UP

     Členovia tímu: Tamara Kamodyová

                               Radka Vajová

                               Roman Oravec

                               Tomáš Poliak

                               Ing. Lašková Andrea

     dobrovoľní členovia: Róbert Glézl

                                         Alžbeta Maliniaková

     Názov projektu:  S CHLADNOU HLAVOU NA CESTY

     Cieľ projektu: Zrealizovať prednášku pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Prostredníctvom nej sprostredkujeme zaujímavým spôsobom  dôležité informácie o zodpovednom správaní sa v cestnej premávke. 

     Logo tímu:

     A takto to celé prebiehalo: 

     Tím študentov Level UP sa rozhodol zrealizovať súťaž pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka o bezpečnosti v doprave. Oslovili sponzorov, o priestory požiadali Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Chlapci pripravili kvíz a prednášku o bezpečnosti v doprave. Porota bola zostavená so zástupcov Mestskej polície, Policajného zboru SR a mesta Zvolen.

     Dňa 20. februára 2019 nastal deň „D“. Privítali 11 trojčlenných tímov detí zo základných škôl zo Zvolena, Sliača a prišli aj žiaci z Hontianskych Nemiec. Ich úlohou bolo vyplniť test, po ktorom nasledoval rozbor otázok a správnych odpovedí. Ako názornú ukážku študenti využili videá rôznych crash testov, animácií ale aj reálnych nehôd. Konečné umiestnenie víťazných tímov bolo nasledovné:

     1. miesto ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen
     2. miesto ZŠ Sliač
     3. miesto ZŠ Hontianske Nemce

     Víťazné tímy si odniesli vďaka sponzorov zaujímavé ceny v podobe nových slúchadiel, počítačových myší a USB kľúčov. Ale aj tí čo nevyhrali, mali možnosť odniesť si ceruzky s logom našej školy a reflexný prvok v podobe štvorlístka.

     Veríme, že si predovšetkým všetci zúčastnení odniesli nové poznatky, vďaka ktorým sa budú na cestách správať zodpovednejšie.

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali a podporili nás.

                                                                            Tím Level Up,  SPŠ dopravná vo Zvolene

     kliknite na galériu fotografií:  ​​​​​​​

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/