• Kontakty

      • Stredná priemyselná škola dopravná
      • skola@dopravnazv.sk
      • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
      • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
  • Fotogaléria

    • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
    • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
    • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
    • Branná súťaž
    • Podnikanie v praxi
    • ERASMUS+  ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
    • ERASMUS+  Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
    • ERASMUS+  AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
    • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
    • Rozlúčka s našimi externistami
    • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
    • Ústne maturitné skúšky
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

    • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

    • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/