• 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

    • Odborné zameranie:  logistika v doprave

                                        cestná doprava

                                        železničná doprava

      

      

     Absolventi jednotlivých zameraní tohoto študijného odboru sú pripravovaní tak, aby mohli vykonávať technickohospodárske funkcie hlavne v železničnej a cestnej doprave, MHD, diaľkovej doprave, vnútrozávodnej a kombinovanej doprave, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou, kontrolou , riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v doprave.

      

     Absolvent :

       

     * ovláda ekonomické pojmy a právne predpisy v doprave

     * pozná zásady podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých, stredných a veľkých podnikoch

     * ovláda základy účtovníctva a evidencie

     * ovláda výpočtovú techniku, vrátane použitia účelových programov pre vedenie technicko-ekonomickej agendy

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/