• 3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

    • Odborné zameranie: zabezpečovacia a oznamovacia technika

      

     Absolventi sú pripravovaní pre oblasť prevádzky a údržby elektrotechnického vybavenia dopravných prostriedkov, železničných koľajových vozidiel, ako aj mestskej hromadnej dopravy (električiek a trolejbusov) elektrických rozvodových sietí a energetiky v doprave. Absolventi sa môžu uplatniť ako rušňovodiči, dispečeri, technológovia, kontrolóri, energetici, skúšobný technici, či správcovia lanových dráh.

      

     Absolvent má:

      

     * vedomosti o elektrických častiach strojov

     * poznatky o trakčných vozidlách, ich konštrukcii a obsluhe

     * znalosti o elektrických zariadeniach elektrickej trakcie

     * vedomosti z dynamiky koľajových vozidiel

     * poznatky o základnej meracej technike, princípoch a metódach merania

     * vedomosti zo silnoprúdovej elektrotechniky, z výroby a rozvodu elektrickej energie.

      

     Vo všeobecnom bloku voliteľných predmetov si žiaci v priebehu štúdia postupne vyprofilujú svoj odbor

      

     Žiaci odboru majú možnosť po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky bezplatne získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR č.718./2002 Z.z. - §21 - "ELEKTROTECHNIK"

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Kvíz v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”
  • Slávnostné ukončenie školského roku 2018/19
  • Žiacka školská rada na návšteve v ZŠ v Pliešovciach
  • Branná súťaž
  • Podnikanie v praxi
  • ERASMUS+ ČD Cargo, a.s., SOKV Ostrava
  • ERASMUS+ Autodům Vrána, s.r.o., Havířov
  • ERASMUS+ AUTOCHODURA s.r.o., Havířov
  • Oblastná súťaž študentov SŠ-"II. Svetová vojna v Európe a vo svete"
  • Rozlúčka s našimi externistami
  • ERASMUS+ naši žiaci v TATRA Kopřivnica
  • Ústne maturitné skúšky
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/