• Prednáška "Bezpečne na cestách"

    •  

     Pozvánka

       

     pozvánka - Bezpečne na cestách

     Študenti našej školy v rámci dobrovoľníctva pripravili a zrealizovali kvíz spojený s prednáškou pre seniorov zo Zvolena.

     Téma, s ktorou sa popasovali nielen naši študenti ale najmä dôchodcovia bola „Bezpečne na cestách“. Dvojčlenné družstvá z jednotlivých klubov dôchodcov odpovedali na 10 otázok. Po vyriešení testu dostali všetci zúčastnení vysvetlenie správnych odpovedí prostredníctvom zaujímavých filmových ukážok. Týmito videami poukázali na najčastejšie problémové situácie v doprave a zároveň názorne upozornili ako sa im vyvarovať.

     Najlepšie družstvá boli ocenené ručne vyrábanými ekotaškami a ďalšími drobnosťami, ktoré sme získali od spolupracujúcich  firiem.

     Týmto sa chceme poďakovať aj za spoluprácu a podporu pri príprave tejto prednášky zástupcom mesta Zvolen. Umožnili nám zrealizovať túto prednášku v krásnych priestoroch Starej radnice. Osobitne ďakujeme Mestskej polícii, ktorú zastupoval pán inšpektor Michalík a pracovníkom sociálneho odboru mesta Zvolen, ktorých zastupovala pani Bc. Výbošťoková.

     Myslíme si, že táto aktivita sa seniorom páčila, pretože zástupcovia jedného z klubov prejavili záujem, aby sme prišli priamo do ich klubu zrealizovať túto aktivitu aj pre ostatných členov.  

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/