• 3. ročník v šk. roku 2019/20

    •  

     NÁVRH VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      

      

     Profilácia

     Celkový                           

     počet

     hodín

      hodinová     

     dotácia

     Voliteľný predmet

     3. ročník – trieda

      

      

      

      III.L

      

           

     2

      

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     Obchodná korešpondencia

     Marketing a manažment

     Financie

     Obchodná psychológia

     Cvičenia z prepravy

     Aplikovaná ekonómia

     Technické aplikácie matematiky

      

     III.BTb, III.C

               4

              2

     2

              2

     2

     Technické aplikácie matematiky

     Aplikovaná informatika

     Prevádzka nákladných vozidiel

     Vozidlá a prevádzka

     III.BTt

     2

     2

     2

     2

     Silnoprúdové zariadenia

     Telekomunikačná technika

     Technické aplikácie matematiky

      

     + HLAVNÝ PREDMET K PROFILU ABSOLVENTA

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/