• ROZVRH 1.polrok

    •  

                             ROZVRH HODÍN PRE EXTERNISTOV na školský rok 2022/2023

     Vyučovacie hodiny: 

     1. 15:00-15:45
     2. 15:50-16:35
     3. 16:40-17:25
     4. 17:30-18:15
     5. 18:20-19:05
     1.týždeň 2.týždeň 3.týždeň 4.týždeň 5.týždeň 6.týždeň
     12.9. 14.9. 19.9. 21.9. 26.9 28.9. 3.10. 5.10 10.10 12.10 17.10 19.10
     pondelok streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda
     ELM ELK ELK ELK ELE DPR ELK ELM ELM ELK ELK ELE
     ELM ELK ELK ELK ELE DPR ELK ELM ELM ELK ELK ELE
     ELM ELK ELK ELK ELE API ELK ELM ELM ELK ELK ELE
     ELM API ETS ETS ODK API API EKO ODK API ETS ODK
     ELM API ETS ETS ODK EKO API EKO ODK API ETS ODK

      

     7.týždeň
     24.10 26.10
     pondelok streda
     ELK ELE
     ELK ELE
     ELK ELE
     API ODK
     API ODK

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/