• Externé štúdium

    •                       

      

     EXTERNÉ ŠTÚDIUM

      

     Školský vzdelávací program Aplikovaná elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a učebný plán pre externé štúdium nájdete tu:

      

     ŠKVP a UP externé štúdium

      

     prihláška na externé štúdium:

     prihláška na externé štúdium EDT 2020/21.docx

     Uchádzači o štúdium, ktorí si dali prihlášku, dostanú pozvánku na prijímacie skúšky, ktoré budú v termíne 23.jún 2020

     Ďalšie informácie na: skola@dopravnazv.sk, trnkova@dopravnazv.sk, tel.: 0911 046 293

     AKTUÁLNE:

     Termín prihlásenia do 2.kola je 30.júl 2020. Uchádzači o štúdium, ktorí si dajú prihlášku, dostanú pozvánku na prijímacie skúšky, ktoré budú v termíne august 2020.

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
  • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
  • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
  • Krst nového školského časopisu
  • Školský časopis SPARKS
  • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/