• ROZVRH 1.polrok

    •  

                             ROZVRH HODÍN PRE EXTERNISTOV na školský rok 2020/2021

     Vyučovacie hodiny: 

     1. 15:15 - 16:00
     2. 16:05 - 16:50
     3. 16:55 - 17:40
     4. 17:45 - 18:30
     5. 18:35 - 19:20
      
     1.týždeň 2.týždeň 3.týždeň
     16.9 21.9 23.9 25.9 28.9 30.9
     streda pondelok streda piatok pondelok streda
     ELK ELK ELK PRA ELK DPR
     ELK ELK ELK ČHŽ ELK DPR
     ELK ELK ELK 8hod ELK ETS
     ELK API API   API ETS
     EKO API API   API EKO
     4.týždeň 5.týždeň 6.týždeň 7.týždeň 8.týždeň
     5.10 7.10 12.10 14.10 16.10 19.10 21.10 26.10 28.10 2.11
     pondelok streda pondelok streda piatok pondelok streda pondelok streda pondelok
     ELM ELK ELK ELE PRA ELK ODK ELK ELM ELE
     ELM ELK ELK ELE ČHŽ ELK ODK ELK ELM ELE
     ELM ELK ELK ELE 8hod ELK DPR ELK ELM ELE
     ETS API EKO ODK   API ETS API DPR ODK
     ETS API EKO ODK   API ETS API EKO ODK
     9.týždeň 10.týždeň 11.týždeň 12.týždeň 13.týždeň
     4.11 9.11. 11.11 16.11 18.11 23.11 25.11. 30.11 2.12 7.12
     streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda pondelok
     ELE ELK ELE ELM DPR ELM DPR ELK ELE ELK
     ELE ELK ELE ELM EDS ELM DPR ELK ELE ELK
     EDK ELK EDK ELM EDS ELM DPR ELK ELE ELK
     EDK EDD EDK API ETS API ETS API ODK API
     EDK EDD EDK API ETS API ETS API ODK API
                  4.12.2020 PRAX     
     14.týždeň 15.týždeň 16.týždeň 17.týždeň 18.týždeň
     9.12 14.12 16.12 11.1. 13.1 18.1. 20.1. 25.1. 27.1.
     streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda pondelok streda
     ELE ETS ELE ELM EDK ELM ELM ELM DPR
     ELE ETS ELE ELM EDK ELM ELM ELM EDS
     EDK ETS ELE ELM EDK ELM ELM ELM EDS
     EDK EDS ODK EDD ELE API DPR ETS EDD
     EDK EDS ODK EDD ELE API EKO ETS EDD

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • psychologicka@dopravnazv.sk
   • specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/