• 2.ročník

   •  

    2. ročník projektu "Školy za demokraciu" 

    Už 5. ročník pokračuje na našej škole program ,,Školy za demokraciu“, do ktorého sa úspešne zapájajú žiaci a žiačky II. ročníka. Program realizačne zastrešuje Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici. Žiaci vo forme workshopov môžu rozvíjať svoje soft skills na témy z oblastí vojna, prevencia extémizmu, vnútropolitická situácia, kritické myslenie, vzdelávanie k ľudským právam, živé knižnice, a ďalšie ľubovoľné témy. Žiaci sa v rámci aktivít učia vzájomnej dôvere, slušnosti rešpektu a vytváraniu kultivovaného prostredia v ktorom žijeme a pracujeme.

    Dúfame, že aj tento spôsob projektového vzdelávania pomôže k tomu, aby sa zo žiakov a žiačok stali občania, ktorým nie sú cudzie hodnoty demokracie, rešpektu a spolupatričnosti.

    Dňa 27.11.2019 sa žiaci II.L triedy zúčastnili  kvízu v rámci projektu ,,Školy za demokraciu”. Kvíz sa konal v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Žiaci riešili náročné úlohy z oblasti ľudských práv a medzinárodných vzťahov. Za účasť získali certifikát, prehliadku fakulty a besedu s dekanom doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. MBA.

    kliknite pre zobrazenie fotiek:         

    certifikat_2019.pdf

   • Škola za demokraciu- 1.ročník

   • Počas školského roka sa trieda II.L zúčastňovala projektu s názvom: ,,Školy za demokraciu". Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi SŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program tiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia.

    Po skončení projektu sme získali certifikát: certifikat.pdf

    29.11.2018 sa žiaci II.L triedy zúčastnili aj kvízu v rámci projektu ,,Škola za demokraciu”. Kvíz sa konal v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Žiaci veľmi úspešne reagovali na témy: domáce a svetové dejiny, história, politika, ekonomika a geografia. Získali veľmi pekné 3. miesto, knižné odmeny, prehliadku fakulty a besedu s dekanom doc. PhDr. Baranislavom Kováčikom, PhD. MBA.

     

    Pozrite si fotky z akcie - kliknite tu:

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/