• Krúžky

  •  

   Ponuka krúžkov na školský rok 2019/2020

   Číslo

   Názov krúžku

   Vedúci krúžku

   1

   Ako úspešne zmaturovať z ANJ

   PhDr. Ragačová

   2

   Nemčina pre všetkých

   Ing. Jakubov

   3

   Precvičme si gramatiku z NEJ

   Mgr. Kováčová

   4

   Slovenčina v kocke pre I. až III. ročník

   Mgr. Gondová

   5

   Zmaturuj zo SJL

   Mgr. Vernárska, Mgr. Honétzy

   6

   Po stopách histórie

   Mgr. Gondová

   7

   Modelársky krúžok

   Ing. Lešniak, Ing. Mercell

   8

   Kone pod kapotou

   Mgr. Kubaliak

   9

   Florbalový krúžok

   Mgr. Doboš

   10

   Futsalový krúžok

   Mgr. Doboš

   11

   Konzultácie z matematiky I.,II.,III.,IV.

   Mgr. Mitterpachová, Mgr. Piatriková

   12

   Zo života školy

   Ing. Šufliarska

   13

   Logistika v praxi

   Ing. Lašková

   14

   Viac ako peniaze

   Ing. Trnovcová

   15

   Talentmánia SOČ

   Ing. Trnovcová

   16

   Účtujeme s radosťou

   Ing. Bradová

   17

   Písanie na PC

   Ing. Bradová

   18

   Krúžok SOČ

   Ing. Španiel

   19

   Reklama, grafika,marketing a TY -   nové p. Zbončák

   20

   Priprav sa na prijímačky z MAT na VŠ pre IV. ročník

   Mgr. Mitterpachová, Mgr. Piatriková

   21

   Konverzácia v ANJ pre I. a II. ročník

   Mgr. Kušpálová

   22

   Pneumatické systémy pre prax

   Ing. Mercell, Ing. Lešniak

   23

   Angličtina pre štvrtákov

   Ing. Szumová

   24

   Programovanie robotov - nové

   RNDr. Maslíková

   25

   Doučovanie z odborných predmetov

   Ing. Lašková

   26

   Krúžok prvej pomoci a záchrany ľudského života - nové

   Ing. Jakubov

   27

   Poďme sa rozprávať po anglicky - nové

   Mgr. Kušpálová

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/