• Show your talent

    • Školský rok 2023/2024

     Žiaci zapojení do Show Your Talent majú za sebou Summer Camp aj  prvý workshop. 

     Na víkendovom školení v krásnom prostredí v Bystrej zažili okrem víkendu plného zážitkov, úvod do tímovej spolupráce a projektového manažmentu, zistili niečo o svojich talentoch a sebarozvoji. Na tomto školení boli spolu so žiakmi troch ďalších stredných škôl, ktoré sa tiež tento rok zapojili do SYT Academy. 

     Prvý workshop, ktorý sa konal už na našej škole, bol venovaný projektovému manažmentu v kocke, analýze potrieb a žiaci sa posunuli v plánovaní svojho tímového projektu ako aj tímovej spolupráci. 

     Do fotogalérie bol pridaný album:

     Školský rok 2022/2023

     Naši žiaci absolvovali v utorok 8.11.2022 2.workshop Show Your Talent, na ktorom prebehlo  dokončovanie a schvaľovanie projektových zámerov.

     Do fotogalérie bol pridaný album:

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/