• Zoznam žiakov

   • A A
   • A AI.AT
   • M B
   • M BI.AT
   • V B
   • V BI.AT
   • M B
   • M BI.AT
   • F B
   • F BI.AT
   • R Č
   • R ČI.AT
   • J D
   • J DI.AT
   • M D
   • M DI.AT
   • K F
   • K FI.AT
   • S F
   • S FI.AT
   • Š G
   • Š GI.AT
   • A G
   • A GI.AT
   • P H
   • P HI.AT
   • A H
   • A HI.AT
   • M H
   • M HI.AT
   • M H
   • M HI.AT
   • S K
   • S KI.AT
   • P K
   • P KI.AT
   • S K
   • S KI.AT
   • B L
   • B LI.AT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/