• Zoznam žiakov

   • N B
   • N BI.AT
   • J B
   • J BI.AT
   • V B
   • V BI.AT
   • A Č
   • A ČI.AT
   • T D
   • T DI.AT
   • E D
   • E DI.AT
   • M G
   • M GI.AT
   • M H
   • M HI.AT
   • S H
   • S HI.AT
   • D I
   • D II.AT
   • J J
   • J JI.AT
   • P K
   • P KI.AT
   • T L
   • T LI.AT
   • A L
   • A LI.AT
   • S N
   • S NI.AT
   • F P
   • F PI.AT
   • P P
   • P PI.AT
   • M R
   • M RI.AT
   • S R
   • S RI.AT
   • S Š
   • S ŠI.AT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/