• Zoznam žiakov

   • K A
   • K AI.AT
   • Ľ B
   • Ľ BI.AT
   • D B
   • D BI.AT
   • F B
   • F BI.AT
   • V B
   • V BI.AT
   • J B
   • J BI.AT
   • J D
   • J DI.AT
   • F F
   • F FI.AT
   • R G
   • R GI.AT
   • P H
   • P HI.AT
   • O K
   • O KI.AT
   • T K
   • T KI.AT
   • M K
   • M KI.AT
   • S K
   • S KI.AT
   • M M
   • M MI.AT
   • S M
   • S MI.AT
   • T N
   • T NI.AT
   • J O
   • J OI.AT
   • K P
   • K PI.AT
   • P R
   • P RI.AT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/