• Zoznam žiakov

   • F B
   • F BI.AT
   • L B
   • L BI.AT
   • A Ď
   • A ĎI.AT
   • A Ď
   • A ĎI.AT
   • T Ď
   • T ĎI.AT
   • D G
   • D GI.AT
   • P G
   • P GI.AT
   • J G
   • J GI.AT
   • T H
   • T HI.AT
   • M C
   • M CI.AT
   • A I
   • A II.AT
   • K I
   • K II.AT
   • F K
   • F KI.AT
   • M K
   • M KI.AT
   • N K
   • N KI.AT
   • M K
   • M KI.AT
   • T K
   • T KI.AT
   • M K
   • M KI.AT
   • J L
   • J LI.AT
   • I M
   • I MI.AT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/