• Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

     udeľuje

     Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene

      

     grant na projekt s názvom:

     „Prax dopravákov pre potreby praxe III“

     Číslo projektu:   2019-1-SK01-KA102-060444

     Maximálna výška grantu:    30 230, eur

     Začiatok projektu :  1. november 2019

     Koniec projektu:     31. október 2020

     Trvanie projektu:    12 mesiacov

     Miesta stáže:    Česká republika, Ostrava

                               Poľská republika,  Katowice

     Zmeny zmluvy

     V súvislosti    s aktuálnou  situáciou  so  šírením  koronavírusu , sme požiadali Národnú agentúru o zmenu zmluvy a následne o predĺženie projektu „Prax dopravákov pre potreby praxe III“ č. 2019- 1-SK01-KA102- 060444. Národná agentúra našu žiadosť z dňa 18.5.2020 o zmenu zmluvy a následne o  predĺženie projektu prijala a predĺžila nám projekt do 31.10.2021.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/