• Rada školy

    • Rada školy pri Strednej priemyselnej škole dopravnej

      vo Zvolene, Sokolská 911/94


      

     1. Mgr. Ondrej Kubaliak                 - predseda rady školy

     - zástupca pedagogických zamestnancov

      2. Ing. Jaroslava Šufliarska          - zástupkyňa pedagogických zamestnancov

      3. Katarína Hatalčíková                  -  zástupkyňa ostatných zamestnancov školy

      4. Mgr. Marcela Kudríková                    -  zástupkyňa rodičov žiakov

      5. Bc. Denisa Debnárová              -  zástupkyňa rodičov žiakov

      6. Ing. Branislav Hudák                  -  zástupca rodičov žiakov

      7. Samuel Jánov                              -  zástupca z radov žiakov

      8. Matej Snopko                              -  delegovaný zástupca BBSK

      9. Mgr. Silvia Mašlárová                -  delegovaný zástupca BBSK

      10.JUDr. Martina Brašeňová         -  delegovaná zástupkyňa zamestnávateľa- ŽSR

      11. Ing. Peter Košík PhD.               -  delegovaný zástupca BBSK

      

     Zvolen 01.07.2022

      

     štatút Rady školy: Štatút Rady školy.pdf

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/