• Rada školy

    • Rada školy pri Strednej priemyselnej škole dopravnej

      vo Zvolene, Sokolská 911/94

                                           Členovia rady školy

      

      

      

     1.   Mgr. Ondrej Kubaliak             - predseda rady školy

       - zástupca pedagogických zamestnancov

      2.   Ing. Jaroslava Šufliarska        - zástupkyňa pedagogických zamestnancov

      3.   Katarína Hatalčíková              -  zástupkyňa ostatných zamestnancov školy

      4.   Mgr. Marcela Kudríková        -  zástupkyňa rodičov žiakov

      5.   Bc. Denisa Debnárová              zástupkyňa rodičov žiakov

      6.   Ing. Branislav Hudák              -  zástupca rodičov žiakov

      7.   Matej Výbošťok                       zástupca z radov žiakov

      8.   Alena Brnáková                        delegovaný zástupca BBSK

      9.   Mgr. Lucia Švecová       -          delegovaný zástupca BBSK

      10.Ing. Jarmila Kapustová  -          delegovaná zástupkyňa zamestnávateľa- ŽSR

      11. Ing. Lenka Balkovičová         -  delegovaný zástupca BBSK

      

      

     Zvolen 2024

      

      

      

     štatút Rady školy: Štatút Rady školy.pdf

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/