• Wings On Roads

    • V medzinárodnej súťaži modelov áut na hybridný pohon H2AC vo Francúzsku náš tím SPŠ dopravnej Wings On Roads získal fantastické 1.miesto.V 24- hodinovej súťaži skvelo reprezentovali nielen školu, ale celé Slovensko!

     Do galérie boli pridané fotografie:

        Medzinárodná súťaz modelov áut na hybridný pohon H2AC

      

      

      

      

      

     a teraz podrobnejšie 

        

        Cesta do Francúzska a späť

      

      

      

      

      

      

        Príprava na súťaž

      

      

      

      

       

        a samotná súťaž

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/