•  

    SPŠ dopravná vo Zvolene organizuje pre žiakov 9. ročníka online prípravné kurzy
    na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL.

     

    Pre koho je online prípravný kurz určený? 
    Pre všetkých, ktorí si poslali prihlášku na niektorý z našich študijných odborov:

    3760 M - Prevádzka a ekonomika dopravy

    3765 M - Technika a prevádzka dopravy

    3739 M - Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

     

    Milí žiaci 9. ročníka, v rámci jednotlivých prípravných kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

    Cieľom kurzov bude  príprava a precvičenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach. 

     

    Tematické rozdelenie kurzov podľa predmetov:

    SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    1.kurz                              19.4.2021 o 14:30 hod 

    2.kurz                              26.4.2021 o 14:30 hod

    MATEMATIKA

    1.kurz                              20.4.2021 o 14:30 hod-

    2.kurz                              27.4.2021 o 14:30 hod

     • Každý z uchádzačov si vyberie konkrétne termíny prípravných kurzov
     • Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  40 minút 
     • Online prípravné kurzy budeme realizovať pomocou videostretnutia cez ZOOM
     • Dokedy a ako sa prihlásiť?
      Stačí poslať email minimálne 1pracovný deň  pred termínom kurzu na adresu skola@dopravnazv.sk a zadať tieto údaje:
     • meno a priezvisko
     • telefonický kontakt a email, na ktorý ti zašleme link na pripojenie
     • názov ZŠ, ktorú navštevuješ 

    Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vás J

     

    Okruhy učiva zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky 

    1. Morfológia
    2. Lexikógia
    3. Fonetika a fonológia
    4. Pravopis vybraných a odvodených slov, vlastných podstatných mien
    5. Čítanie s porozumením
    6. Literárne druhy
    7. Literárne žánre
    8. Umelecké jazykové prostriedky,
    9. Jazykové štýly
    10. Slohové postupy

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/