•  

    SPŠ dopravná vo Zvolene organizuje pre žiakov 9. ročníka

    online aj prezenčné prípravné kurzy
    na prijímacie skúšky z predmetov MAT a SJL

    Pre koho je prípravný kurz určený? 
    Pre všetkých, ktorí si poslali prihlášku na niektorý z našich študijných odborov:

    3760 M - Prevádzka a ekonomika dopravy

    3765 M - Technika a prevádzka dopravy

    3739 M - Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

    Milí žiaci 9. ročníka, v rámci jednotlivých prípravných kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

    Cieľom kurzov bude  príprava a precvičenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach. 

    Tematické rozdelenie kurzov podľa predmetov:

    MATEMATIKA

    1.kurz - ONLINE                       9.4.2024 (utorok) o 14:30 hod  

    2.kurz - PREZENČNE              16.4.2024 (utorok) o 14:30 hod   

    3.kurz - PREZENČNE              23.4.2024 (utorok) o 14:30 hod     

    4.kurz - ONLINE                       30.4.2024 (utorok) o 14:30 hod

     

    SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    1.kurz - ONLINE                              10.4.2024 (streda) o 14:30 hod  

    2.kurz - PREZENČNE                     18.4.2024 (štvrtok) o 14:30 hod  ZMENA!!

    3.kurz - PREZENČNE                     24.4.2024 (streda) o 14:30 hod

    4.kurz - ONLINE                              29.4.2024 (pondelok, streda je sviatok) o 14:30 hod 

     • Každý z uchádzačov si vyberie konkrétne termíny prípravných kurzov (nemusí absolvovať všetky)
     • Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  90 minút
     • ONLINE prípravné kurzy budeme realizovať pomocou videostretnutia cez ZOOM
     • PREZENČNE kurz prebieha v budove našej školy- netreba sa vopred prihlásiť
     • Dokedy a ako sa prihlásiť?
      Stačí poslať email minimálne 1 pracovný deň  pred termínom online kurzu na adresu skola@dopravnazv.sk a zadať tieto údaje:
     • meno a priezvisko
     • email, na ktorý zašleme link na pripojenie cez ZOOM (v prípade ONLINE kurzu)
     • názov ZŠ, ktorú navštevujete

    Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vás

    Okruhy učiva zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky 

    1. Morfológia
    2. Lexikógia
    3. Fonetika a fonológia
    4. Pravopis vybraných a odvodených slov, vlastných podstatných mien
    5. Čítanie s porozumením
    6. Literárne druhy
    7. Literárne žánre
    8. Umelecké jazykové prostriedky,
    9. Jazykové štýly
    10. Slohové postupy

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/