• Prijatí žiaci

   •   3739M-elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách   3765M-technika a prevádzka dopravy   3760M-prevádzka a ekonomika dopravy
      Kód žiaka Body   Kód žiaka Body   Kód žiaka Body
      ST135 97   ST394 93   ST332 98
      ST073 95   ST687 91   ST234 90
      ST387 92   ST380 90   ST917 88
      ST143 90   ST096 89   ST054 88
      ST960 89   ST271 87   ST524 88
      ST618 86   ST100 87   ST100 87
      ST529 83   ST357 86   ST261 84
      ST415 80   ST618 86   ST735 83
      ST189 79   ST921 85   ST333 82
      ST795 78   ST201 84   ST809 81
      ST308 77   ST676 82   ST313 81
      ST710 73   ST426 81   ST067 81
      ST778 72   ST493 81   ST485 81
      ST015 72   ST344 78   ST923 81
      ST149 71   ST565 77   ST709 79
      ST478 67   ST439 76   ST215 78
      ST249 67   ST168 76   ST201 77
      ST441 65   ST202 73   ST926 76
            ST249 72   ST397 75
            ST778 71   ST129 75
            ST661 71   ST472 74
                  ST844 74
                  ST445 73
                  ST198 73
                  ST600 72
                  ST430 71
                  ST636 71
                  ST648 70
                  ST107 69
                  ST167 69
                  ST654 68
                  ST995 68
                  ST711 66
                  ST119 66
                  ST089 65
                  ST637 65
                  ST441 65
                  ST213 65
                  ST020 64
                  ST965 62
                  ST291 62
                  ST138 60
   • Prijímacie konanie

   • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

    V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

    1. termín: 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022
    2. termín: 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

     

     V školskom roku 2022/2023 škola môže prijať do 1. ročníka:

     

    3765 M technika a prevádzka dopravy                                                  20 žiakov

    3760 M prevádzka a ekonomika dopravy                                              41 žiakov

    3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách                      15 žiakov

    S p o l u                                                                                                 76  žiakov

    Termíny pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre
    školský rok 2022/2023 sú

    • 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.);
    • 24. 6. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa § 66 ods. 6 školského zákona.

    Prihlášky  na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 14. 3. 2022  riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

    Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023  nájdete tu: Kritériá pre prijatie

    Na akékoľvek vaše otázky ohľadom štúdia na našej škole radi zodpovieme na telefónnom čísle 0911046293, alebo prostredníctvom emailu: skola@dopravnazv.sk, prípadne môžeme dohodnúť osobné či online stretnutie s vedením školy

     

    Naša škola organizuje pre všetkých žiakov, ktorí si podali prihlášku na niektorý z našich študijných odboov ONLINE prípravné kurzy z predmetov MAT, SJL.

    Všetky informácie budú aktualizované na našej stránke tu: Prípravné kurzy

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/