• Prijatí žiaci

   • Zoznam prijatých žiakov v 2.kole

    ODBOR: 3760M - PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY

      Kolo: Kód testu: Body spolu:
    1. 2. 57EW3 87
    2. 2. 31QP2 56
    3. 2. 15EP1 33

     

    ODBOR: 3739M – ELEKTROTECHNIKA V DOPRAVE A TELEKOMUNIKÁCIÁCH

    Kód testu:         

     Body spolu:

    87EN5

    94

    19BY5

    93

    44LD3

    93

    74PJ3

    89

    51TZ9

    87

    92SN4

    86

    86JB9

    85

    28SG7

    85

    74NA9

    85

    24EQ5

    83

    14WX1

    78

    75SY7

    76

    46WF3

    75

    84KP8

    73

    22FF7

    71

    61KM3

    69

    77TZ9

    67

    89FH8

    67

    34QY6

    66

    71JB6

    63

    43ZB8

    62

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ODBOR: 3765M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

    Kód testu:        

    Body spolu:

    85SD3

    95

    27XM6

    94

    46KH4

    92

    26DW8

    92

    82GJ6

    90

    42XE1

    85

    44NB4

    85

    56LQ9

    83

    59PD1

    80

    23SJ1

    80

    94FM9

    78

    39WS1

    77

    22WB4

    77

    93XF1

    77

    74JQ5

    76

    79QR2

    76

    48AM3

    75

    61YR9

    74

    63FC2

    72

    77WS9

    71

    34ED9

    70

    55XR5

    69

    43GZ4

    68

    34RN9

    67

    92NB5

    66

    77HD9

    66

    12RT2

    65

    73QM7

    64

    79QP9

    63

    64AA1

    62

    68JA3

    62

    82GM5

    58

     

    ODBOR: 3760M PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY

     

    Kód testu:

    Body spolu:

    46SH9

    100

    46SY5

    99

    63PA1

    96

    52HW7

    96

    81YW8

    96

    83BB3

    96

    44DG5

    94

    59GH7

    90

    76GC3

    90

    46DL4

    88

    45PE8

    86

    79WY2

    86

    88QN5

    86

    15DN2

    84

    66JJ6

    83

    95WG4

    83

    54QK7

    83

    97ZX3

    83

    25HM7

    83

    42DJ5

    81

    98TD6

    81

    71QM1

    78

    43CJ5

    77

    65XC8

    77

    76DX5

    77

    44BM2

    77

    47WJ9

    76

    52WG4

    76

    11LJ3

    76

    34AB7

    76

    22CR7

    75

    72RJ9

    74

    16JQ7

    73

    65MX3

    73

    72BY4

    72

    53WF6

    71

    14GZ3

    71

    12YN5

    70

    95WH9

    70

    88DY4

    70

    61CX5

    68

    64PT3

    67

    15RW6

    67

     

     

   • Prijímacie konanie

   •  

    INFORMÁCIE pre UCHÁDZAČOV do 1.ročníka

     

    Na základe rozhodnutia o prijatí vášho dieťaťa prosíme o záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium v termíne od 19.5 – 24.5.2023 (do 23:59 hod). Môžete ho poslať poštou- najneskôr podané na poštovú prepravu 24.mája (23:59 h), emailom- podpísané a zoskenované na mail: skola@dopravnazv.sk najneskôr odoslané 24.mája (do 23:59 hod) alebo osobne do školy. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Potvrdenie nástupu na štúdium.docx

    Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium.

    V prípade neprijatia na štúdium môžete podať odvolanie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Odvolanie - vzor.docx

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/