• Prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

    Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

    V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do 1. ročníka 80 žiakov do týchto študijných odborov:

    3765 M technika a prevádzka dopravy                                                                                   20 žiakov

    3760 M prevádzka a ekonomika dopravy                                                                               44 žiakov

    3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách                                                   16 žiakov

    S p o l u                                                                                                                                           80 žiakov

     

    Prihlášky  na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 8.apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

    Prijímacie skúšky  na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

    • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021
    • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  11. mája 2021

    Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 26. februára 2021.  

    Na akékoľvek vaše otázky ohľadom štúdia na našej škole radi zodpovieme na telefónnom čísle 0911046293, alebo prostredníctvom emailu: skola@dopravnazv.sk, prípadne môžeme dohodnúť osobné či online stretnutie s vedením školy

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/