• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Výsledky Ekonomickej olympiády

       • 14. 1. 2021
       • Do online Ekonomickej olympiády sa prihlásilo 24 žiakov našej školy.

        Výsledky školského kola Ekonomickej olympiády:

        1.miesto: Martin Stieranka, IV.BT

        2.miesto: Richard Hutterer I.L

        3.miesto: Michal Ďuriš, II.AT

        Do krajského kola postupuje Martin Stieranka. Výhercom gratulujeme.

        Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

        Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

       • Vyhodnotenie najlepších študentských prác z oblasti logistiky a zasielateľstva

       • 12. 1. 2021
       • Na riadnom zhromaždení členov ZLZ SR, ktoré sa konalo 11.novembra 2020 online, boli opäť vyhodnotené najlepšie študentské práce z oblasti logistiky a zasielateľstva. Tentokrát sa šťastie usmialo na Mareka Harazina z minuloročnej IV.L, ktorý obsadil 3.miesto s prácou Využitie technológie RFID. Srdečne gratulujeme!

       • Rozhodnutie ministra školstva z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021

       • 9. 1. 2021
       • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

        S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje prezenčné školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení,  vyučovanie bude pokračovať pre žiakov a poslucháčov dištančnou formou.

        Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

       • Robíme radosť v čase predvianočnom

       • 8. 12. 2020
       • Vďaka pomoci našich žiakov, ich rodičov a vyučujúcich sme sa aj v tomto roku zapojili do celoslovenského podujatia "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Prispeli sme k tomu, aby ľudia v domovoch dôchodcov a sociálnych služieb v našom regióne mali Vianoce v tejto komplikovanej dobe krajšie a veselšie. Veríme, že farebné balíčky plné užitočných a chutných vecí, pripravované s láskou v našom srdci, potešia klientov a spríjemnia vianočnú atmosféru v týchto zariadeniach.

        Do galérie Robíme radosť v čase predvianočnom boli pridané fotografie.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
        • psychologicka@dopravnazv.sk
        • specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/