• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • Mikuláš

       • 6. 12. 2021
       • Mikulášsky deň sa vydaril !!!

        Sladkosti a teplý punč, vianočné pesničky... To všetko Žiacka školská rada zvládla na 1! ĎAKUJEME

        Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

       • EXPERT- vedomostná súťaž

       • 2. 12. 2021
       • Tento rok prebehol EXPERT kombinovanou formou. Takto súťažili v utorok 30.11 žiaci v škole. Tí, ktorí boli v karanténe súťažili online z domu.

       • Vedomostná súťaž EXPERT

       • 23. 11. 2021
       • Vedomostná súťaž EXPERT sa uskutoční v utorok 30.11.2021 od 10:30 pre prihlásených študentov v učebni 204. V prípade karantény alebo inej neúčasti v škole, môžu žiaci súťažiť z domu online. Info na stránke: https://sutazexpert.sk/

       • Oznam

       • 17. 11. 2021
       • Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,

        z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na našej škole v ostatnom týždni, riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom a RÚVZ vo Zvolene rozhodla, že 18. a 19.11.2021 ( štvrtok a piatok) prejde celá škola na dištančnú formu vzdelávania. Tak sa nám podarí na 5 dní ( od 17.11. do 21.11.2021) prerušiť kontakty a tým aj šírenie vírusu Covid 19. Na Edupage budete mať všetky informácie ohľadom dištančného vzdelávania. Od pondelka 22.11.2021 bude od prvej vyučovacej hodiny opäť obnovená prezenčná forma výuky. Pri nástupe odovzdajte vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti, ktoré je na stránke školy alebo elektronicky na edupage.

        Prajem vám pokojný zvyšok týždňa a veľa zdravia.   Romana Trnková, RŚ

        Bezpíiznakovost.pdf

        Vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
        • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
        • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/