• Ponuka krúžkov

    •  

     Ponuka krúžkov na školský rok 2020/2021

     Číslo

     Názov krúžku

     Vedúci krúžku

     1

     Ako úspešne zmaturovať z ANJ

     PhDr. Ragačová

     2

     Nemčina pre všetkých

     Ing. Jakubov

     3

     Precvičme si gramatiku z NEJ

     Mgr. Kováčová

     4

     Slovenčina v kocke pre I. až III. ročník

     Mgr. Gondová

     5

     Zmaturuj zo SJL

     Mgr. Vernárska, Mgr. Honétzy

     6

     Po stopách histórie

     Mgr. Gondová

     7

     Modelársky krúžok

     Ing. Lešniak, Ing. Mercell

     8

     Kone pod kapotou

     Mgr. Kubaliak

     9

     Športové hry

     Mgr. Kuvik

     10

     Konzultácie z matematiky I.,II.,III.,IV.

     Mgr. Mitterpachová, Mgr. Piatriková

     11

     Zo života školy

     Ing. Šufliarska

     12

     Turistický oddiel

     Mgr. Kubaliak, Mgr. Kuvik

     13

     Viac ako peniaze

     Ing. Trnovcová

     14

     Talentmánia SOČ

     Ing. Trnovcová

     15

     Účtujeme s radosťou

     Ing. Bradová

     16

     Písanie na PC

     Ing. Bradová

     17

     Priprav sa na prijímačky z MAT na VŠ pre IV. ročník

     Mgr. Mitterpachová, Mgr. Piatriková

     18

     Konverzácia v ANJ pre II.ročník

     Mgr. Kušpálová

     19

     Pneumatické systémy pre prax

     Ing. Mercell, Ing. Lešniak

     20

     Angličtina pre štvrtákov

     Ing. Szumová

     21

     Doučovanie z odborných predmetov a SOČ

     Ing. Lašková

     22

     Krúžok prvej pomoci a záchrany ľudského života

     Ing. Jakubov

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/