• Ponuka krúžkov

    •  

     Ponuka krúžkov na školský rok 2019/2020

     Číslo

     Názov krúžku

     Vedúci krúžku

     1

     Ako úspešne zmaturovať z ANJ

     PhDr. Ragačová

     2

     Nemčina pre všetkých

     Ing. Jakubov

     3

     Precvičme si gramatiku z NEJ

     Mgr. Kováčová

     4

     Slovenčina v kocke pre I. až III. ročník

     Mgr. Gondová

     5

     Zmaturuj zo SJL

     Mgr. Vernárska, Mgr. Honétzy

     6

     Po stopách histórie

     Mgr. Gondová

     7

     Modelársky krúžok

     Ing. Lešniak, Ing. Mercell

     8

     Kone pod kapotou

     Mgr. Kubaliak

     9

     Florbalový krúžok

     Mgr. Doboš

     10

     Futsalový krúžok

     Mgr. Doboš

     11

     Konzultácie z matematiky I.,II.,III.,IV.

     Mgr. Mitterpachová, Mgr. Piatriková

     12

     Zo života školy

     Ing. Šufliarska

     13

     Logistika v praxi

     Ing. Lašková

     14

     Viac ako peniaze

     Ing. Trnovcová

     15

     Talentmánia SOČ

     Ing. Trnovcová

     16

     Účtujeme s radosťou

     Ing. Bradová

     17

     Písanie na PC

     Ing. Bradová

     18

     Krúžok SOČ

     Ing. Španiel

     19

     Reklama, grafika,marketing a TY -   nové p. Zbončák

     20

     Priprav sa na prijímačky z MAT na VŠ pre IV. ročník

     Mgr. Mitterpachová, Mgr. Piatriková

     21

     Konverzácia v ANJ pre I. a II. ročník

     Mgr. Kušpálová

     22

     Pneumatické systémy pre prax

     Ing. Mercell, Ing. Lešniak

     23

     Angličtina pre štvrtákov

     Ing. Szumová

     24

     Programovanie robotov - nové

     RNDr. Maslíková

     25

     Doučovanie z odborných predmetov

     Ing. Lašková

     26

     Krúžok prvej pomoci a záchrany ľudského života - nové

     Ing. Jakubov

     27

     Poďme sa rozprávať po anglicky - nové

     Mgr. Kušpálová

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová +421 911 046 294 - Vedúca úseku ekonomicko-technických činností Ing. Eva Konôpková +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
 • Fotogaléria

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Lúčia sa s vami tohtoroční štvrtáci
  • Vedomostný kvíz Drogy, to teda nie!
  • Víťazi školskej prehliadky 42. ročníka SOČ
  • Krst nového školského časopisu
  • Školský časopis SPARKS
  • Workshop na tému NETRIEDIŠ? ZAČNI !
  • Školská posilňovňa SYT
  • Hviezdy sú tiché...
  • Tím Allons-Y a "Banská Štiavnica nás baví"
  • Turnaj v šachu, dáme a človeče
  • ODBORNÉ ELEKTRICKÉ MERANIA V ŽU - ŽILINA
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupcov riaditeľa školy, riaditeľa školy,

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/