• Organizácie

    • ŽSR, generálne riaditeľstvo

     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

      

      

     Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

     Driečová 24, 820 09 Bratislava

      

      

     Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

     Driečová 24, 820 09 Bratislava

      

      

     ŽOS Zvolen

     Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen

      

      

      

     BETAMONT, s.r.o., Zvolen

      J. Jesenského 1054/44,  960 03 Zvolen

       

      

      

     VH Autoservis s.r.o.
     Rákoš 9034/5,  960 01 Zvolen

      

      

      

      

     SAD Zvolen a.s.

     Balkán 53, 96001 Zvolen

      

      

      

     AUTO SLOVÁK  ZVOLEN

     Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.:
    045/5333 214- ústredňa
    045/5366 390- sekretariát

    - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
    trnkova@dopravnazv.sk
    045/5333 097
    +421 911 046 293

    - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
    pospisilova@dopravnazv.sk
    +421 911 046 294

    - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
    konopkova@dopravnazv.sk
    +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94
    960 01 Zvolen
    96001 Zvolen
    Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská
    psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/