• Zloženie školského parlamentu

    •  

      

     Školský parlament

     zoznam členov

     v školskom roku 2023/2024

      

     trieda

     predseda

     podpredseda

     I.AT

     Eduard Šarközi

     Andrej Sámeľ

     I.B

     Lukáš Spodniak

     Viktor Martinský

     I.L

     Kristína Murková

     Dominik Husár

     II.AT

     Michal Štecz

     Igor Makovický

     II.B

     Miriam Nagyová

     Ján Rievaj

     II.L

     Natália Giulia Detvajová

     Dominik Kováč

     III.AT

     Sandra Široká

     Adrián Lunter

     III.B

     Július Detvaj

     Matej Výbošťok

     III.L

     Jaroslava Adamská

     Matúš Lacza

     IV.AT

     Adrián Petráš

     Martin Ľupták

     IV.B

     Nikolas Lalík

     Danka Karlíková

     IV.L

     Ján Červík

     Viktória Barjaková

      

     Predseda Školského parlamentu: Michal Štecz

     Zástupca žiakov v Rade školy: Matej Výbošťok

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen 96001 Zvolen Slovakia
   • 000215589
   • 000215589
   • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/