• Preukaz ISIC/EURO 26

   •  

    Od 15. 5. 2021 začala fungovať platobná brána https://isic.sk/platbaskoly/ pre bezhotovostnú úhradu na nové preukazy ISIC/EURO 26 a známky ISIC 9/2022, to znamená, že žiaci (rodičia) tam môžu uhrádzať platby za preukazy a známky ISIC. Vyberiete si svoju školu zo zoznamu a vyplníte potrebné údaje.

    Následne budú nové preukazy (známky 9/2022) doručené do školy. Potom si ich budete môcť prevziať u Ing. Bradovej (učebňa č. 208) v čase 10.20 – 10.40 h.

    Novy_preukaz_ISIC__2021_platobna_brana.pdf

    Obnovenie__ISIC_2021.pdf

    Od 1. 6. 2021 bude možné predĺžiť si platnosť ISIC karty na dopravu na ďalší školský rok.

    Treba dodržať tento postup:

    pošli SMS (cena SMS 3,- €) na číslo 8844 v tvare:

          "TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze)"

    a následne prilož preukaz k terminálu v škole (u Ing. Bradovej, učebňa č. 208, od 10.20 do 10.40 h) a máš preukaz predĺžený na ďalší školský rok.

     

    Duplikáty (pri strate preukazu) si žiaci objednávajú sami s doručením domov tu:

    https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/