• 2 % z vašich daní

    •  

      

      

      Milí rodičia, kolegovia                

      

      

      

     V mene občianskeho združenia  „Dopravák“ sa Vám chceme poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

     V roku 2018 sa nám podarilo vyzbierať  1341,06  eur (2% z daní). K 31. 12. 2020 na účte a v pokladni občianskeho združenia bolo  6006,36 Eur.

     Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

     Tak ako predchádzajúce roky tak aj teraz, by sme Vás chceli ubezpečiť, že finančné prostriedky, ktoré venujete nášmu združeniu budú použité výhradne pre študentov.  Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

     Pandemický rok 2020 zasiahol aj nás.  Použili sme menej finančných prostriedkov na realizáciu aktivít (keďže sa ani veľa z nich nekonalo). Ale predpokladáme, že situácia sa zlepší  a budeme môcť zmysluplne použiť finančné prostriedky na aktivity žiakov v tomto roku.

     Na konci školského roka sme odmenili najlepších študentov finančnou čiastkou.. Prostredníctvom občianskeho združenia sme nakúpili výpočtovú techniku umiestnenú v triedach. Podieľali sme sa na financovaní projektu Show your talent.  Financovali sme technické vybavenie tried a to najmä dielní. Tento školský rok si nové vybavenie žiaci neužili ale veríme, že v nasledujúcich mesiacoch ocenia nové učebné pomôcky.

     V tomto roku plánujeme financovať IT vybavenie v ďalších triedach, aby sme tak pomohli skvalitniť vyučovanie. Chceme opätovne oceniť najlepších študentov s výborným prospechom. Tak isto aj triedy, ktoré sa umiestnia v dochádzke a prospechu na prvom mieste dostanú príspevok na realizáciu odborných exkurzií.  Plánujeme nakúpiť ďalšie technické vybavenie do dielní (náradie) ako aj vybavenie tried.     

     Tak ako po minulé roky tak aj v nasledujúcich dňoch a mesiacoch môžete podať návrhy na   použitie  týchto prostriedkov aj Vy. Vaše návrhy môžete predniesť na  triednych stretnutiach RZ alebo prostredníctvom svojich zástupcov v RR. 

     Samozrejme o použití prostriedkov, Vás  priebežne budeme informovať aj prostredníctvom nástenky pri vrátnici a na webovej stránke. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dani si môžete vyžiadať od triedneho učiteľa, alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky školy.

     Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

                                                                            

                                                                Občianske združenie “DOPRAVÁK“

      

      

     vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich daní môžete stiahnuť tu: 

      

      

      

     vyhlasenie_2__2021.pdf

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/