• 2 % z vašich daní

    •  

      Milí rodičia, kolegovia                

      

      

      

      

      

       V mene občianskeho združenia  “DOPRAVÁK“ sa Vám chceme prihovoriť v tejto nie ľahkej dobe. Chceme sa poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

      

       V roku 2019 sa nám podarilo vyzbierať  2226,15 € (2% z daní). Momentálne na účte občianskeho združenia je   4663,74 €.

      

       Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

      

       Tak ako prechádzajúce roky, tak aj teraz budú získané finančné prostriedky použité výhradne pre študentov. Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

      

       Na konci školského roka sme odmenili najlepších študentov finančnou čiastkou. Študenti triedy s najlepšou dochádzkou a prospechom dostali príspevok na exkurziu do Viedne. Prostredníctvom občianskeho združenia sme nakúpili výpočtovú techniku a projektory umiestnené v triedach v celkovej hodnote 3370,30 . Podieľali sme sa na financovaní projektu Show Your Talent, na ktorý sme dostali aj finančnú podporu od BBSK v hodnote 1300 €.  Financovali sme technické vybavenie dielní. Podporovali sme krúžkovú činnosť. Zakúpili sme učebnice na ANJ.

      

       V tomto roku plánujeme financovať IT vybavenie v ďalších triedach, aby sme tak pomohli skvalitniť vyučovanie. Chceme opätovne oceniť najlepších študentov s výborným prospechom. Tak isto aj triedy, ktoré sa umiestnia v dochádzke a prospechu na prvom mieste dostanú príspevok na realizáciu odborných exkurzií. Plánujeme podporovať projekty rozvíjajúce zručnosti našich študentov.     

      

       Ďalšie návrhy na použitie  týchto prostriedkov môžete predložiť aj Vy. Vaše návrhy môžete predniesť na  triednych stretnutiach RZ alebo prostredníctvom svojich zástupcov v RR. 

      

       Samozrejme o použití prostriedkov, Vás  priebežne budeme informovať aj prostredníctvom nástenky pri vrátnici a na webovej stránke. Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dani si môžete vyžiadať od triedneho učiteľa, alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky školy.

      

       Ešte raz Vám srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

      

                                                                Občianske združenie “DOPRAVÁK“

      

     vyhlásenie o poukázaní 2 % z vašich daní môžete stiahnuť tu: 

      

     vyhlasenie_2__2021.pdf

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/