• Dnes je
  Pondelok 6. 2. 2023
  • február 2023
    • 08
    • St
    • Špeciálne merania ŽU ŽIlina
     IV.AT
    • 8. 2.
    • Exkurzia
    • 07
    • Ut
    • Zimný pohybový kurz
     II.L
    • 7. 2.
     3-6
    • Školská udalosť
    • 07
    • Ut
    • Zimný pohybový kurz
     II.L
    • 7. 2.
     7
    • Školská udalosť
    • 06
    • Po
    • Kurz pohybových aktivít
     II.AT
    • 6.-10. 2.
     3-7
    • Školská udalosť
    • 06
    • Po
    • KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
     II.B
    • 6. 2.
     4-8
    • Školská udalosť
    • 06
    • Po
    • Špeciálne merania ŽU ŽIlina
     III.AT
    • 6. 2.
    • Exkurzia
    • 06
    • Po
    • Zimný pohybový kurz
     II.L
    • 6. 2.
     3-6
    • Školská udalosť
    • 06
    • Po
    • Triednická hodina
     I.B
    • 6. 2.
     8
    • Hodina s triednym učiteľom
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/