• Dnes je
  Štvrtok 1. 6. 2023
  • jún 2023
    • 05
    • Po
    • Súvislá prevádzková prax
     II.AT, II.B, II.L, III.AT, III.B, III.L
    • 5.-9. 6.
     2-8
    • Školská udalosť
    • 01
    • Št
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
  • máj 2023
    • 30
    • Ut
    • Kurz LPA
     I.AT, I.B, I.L
    • 30. 5.-2. 6.
     1-8
    • Školská udalosť
    • 29
    • Po
    • Ukončený školský rok
     IV.AT, IV.B, IV.L
    • 29. 5.-30. 6.
    • Vyučovacie voľno
    • 29
    • Po
    • Súvislá prevádzková prax
     II.AT, II.B, II.L, III.AT, III.B, III.L
    • 29. 5.-2. 6.
     2-8
    • Školská udalosť
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/