• Dnes je
  Utorok 24. 5. 2022
  • máj 2022
    • 24
    • Ut
    • Triednická hodina
     I.AT
    • 24. 5.
     8
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 20
    • Pi
    • štvorylka
     I.L
    • 20. 5.
     5-7
    • Iná udalosť
    • 20
    • Pi
    • Štvorylka
     II.L
    • 20. 5.
     5-7
    • Kultúrne podujatie
    • 17
    • Ut
    • Evakuácia školy
     I.AT, I.B, I.L, II.AT, II.B, II.L, III.AT, III.B, III.L, IV.AT, IV.B, IV.L
    • 17. 5.
     7-10
    • Školská udalosť
    • 16
    • Po
    • III.L
    • 16. 5.
     8
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 13
    • Pi
    • Colný úrad Zvolen
     III.L
    • 13. 5.
     4-7
    • Exkurzia
    • 13
    • Pi
    • Colný úrad
     III.L
    • 13. 5.
     4-7
    • Exkurzia
    • 11
    • St
    • Rušňové depo Brezno
     II.AT
    • 11. 5.
    • Exkurzia
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/