• Zoznam žiakov

   • L Z
   • L ZI.L
   • A A
   • A AII.AT
   • M B
   • M BII.AT
   • V B
   • V BII.AT
   • M B
   • M BII.AT
   • F B
   • F BII.AT
   • R Č
   • R ČII.AT
   • J D
   • J DII.AT
   • M D
   • M DII.AT
   • K F
   • K FII.AT
   • S F
   • S FII.AT
   • T F
   • T FII.AT
   • Š G
   • Š GII.AT
   • A G
   • A GII.AT
   • P H
   • P HII.AT
   • A H
   • A HII.AT
   • M H
   • M HII.AT
   • M H
   • M HII.AT
   • S K
   • S KII.AT
   • P K
   • P KII.AT
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/