• Zoznam žiakov

   • B L
   • B LII.AT
   • M Ľ
   • M ĽII.AT
   • S Ľ
   • S ĽII.AT
   • P M
   • P MII.AT
   • J M
   • J MII.AT
   • Š M
   • Š MII.AT
   • M M
   • M MII.AT
   • D O
   • D OII.AT
   • A P
   • A PII.AT
   • R P
   • R PII.AT
   • J S
   • J SII.AT
   • J Š
   • J ŠII.AT
   • K A
   • K AII.B
   • M B
   • M BII.B
   • P B
   • P BII.B
   • P D
   • P DII.B
   • F F
   • F FII.B
   • P F
   • P FII.B
   • P G
   • P GII.B
   • P H
   • P HII.B
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/