• Zoznam žiakov

   • M S
   • M SIII.B
   • Š S
   • Š SIII.B
   • M S
   • M SIII.B
   • E S
   • E SIII.B
   • A Š
   • A ŠIII.B
   • T Š
   • T ŠIII.B
   • Š T
   • Š TIII.B
   • E T
   • E TIII.B
   • T W
   • T WIII.B
   • P D
   • P DIII.L
   • V G
   • V GIII.L
   • R G
   • R GIII.L
   • M G
   • M GIII.L
   • T H
   • T HIII.L
   • M H
   • M HIII.L
   • A J
   • A JIII.L
   • V K
   • V KIII.L
   • L K
   • L KIII.L
   • M K
   • M KIII.L
   • J K
   • J KIII.L
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/