• Zoznam žiakov

   • M M
   • M MIII.AT
   • J M
   • J MIII.AT
   • M N
   • M NIII.AT
   • S P
   • S PIII.AT
   • D S
   • D SIII.AT
   • S S
   • S SIII.AT
   • T Š
   • T ŠIII.AT
   • M B
   • M BIII.B
   • K D
   • K DIII.B
   • A F
   • A FIII.B
   • A G
   • A GIII.B
   • R H
   • R HIII.B
   • Š C
   • Š CIII.B
   • S J
   • S JIII.B
   • L L
   • L LIII.B
   • J M
   • J MIII.B
   • M M
   • M MIII.B
   • A P
   • A PIII.B
   • M P
   • M PIII.B
   • V P
   • V PIII.B
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • skola@dopravnazv.sk
   • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
   • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
   • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
   • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

  • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

  • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/