• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
     • Najnovšie

      Novinky

       • JA Veľtrh

       • 16. 4. 2019
       • Boli sme na JA Veľtrhu ... Dňa 9.apríla 2019 sa bratislavské obchodné centrum premenilo na miesto podnikateľských nápadov. Žiaci z celého Slovenska predstavili verejnosti svoje inovatívne a netradičné výrobky. Táto historicky najväčšia súťaž sa konala pod záštitou prezidenta SR. Zúčastnilo sa jej takmer 80 tímov. Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programu JA Aplikovaná ekonómia. Študenti si zakladajú skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť, a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.  Na 24.ročníku Veľtrhu  sa zúčastnila aj naša JA Firma EQUIPO, ktorú prezentovali žiaci z triedy III.L v zložení Natália Ondrisová-prezidentka, viceprezident pre výrobu Patrik Ľapin a viceprezident personalistiky Marek Strelec. Hoci sa nám vo veľkej konkurencii neušlo pódiové umiestnenie, naši žiaci zvládli prezentovanie firmy a predaj výrobkov skvele.  Vďaka tejto praktickej skúsenosti získavajú možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj byť zodpovednými, vedieť sa rozhodovať a viesť firmu. Do galérie JA Veľtrh boli pridané fotografie.

       • Medzníky 2. svetovej vojny

       • 14. 4. 2019
       • Družstvo vo farbách dopravnej v zložení Milka Poliaková z 1.L, Marek Kucbel z 2.C a Denis Ostrihoň z 3.A nenašlo vo svojej kategórii premožiteľa, a tak postúpilo do oblastného kola tejto súťaže. Odmenou za 1. miesto neboli len vecné ceny, ale aj poznávací zájazd do Bratislavy, ktorý sa uskutoční 11.5. Milka, Marek, Denis, blahoželáme a držíme palce v oblastnom kole! :-) Do galérie Medzníky 2. svetovej vojny boli pridané fotografie.

       • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

       • 11. 4. 2019
       • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

        9.apríla sa na Zvolenskom zámku uskutočnilo regionálne kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. V karegórii POÉZIA nás reprezentovali žiačky I.A triedy Zuzana Sliacka a Viktória Belková a v kategórii PRÓZA Natália Skaláková,IV.A, ktorá si v silnej konkurencii vybojovala krásne 2.miesto. GRATULUJEME!

       • Obchodovanie s ľuďmi

       • 14. 4. 2019
       • Prostitúcia, novodobé otroctvo, obchod s ľudskými orgánmi... aj tieto témy sa rozoberali s našimi tretiakmi 11.4. na besede, ktorú viedli školitelia Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a pán inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície Zvolen. Do galérie Obchodovanie s ľuďmi boli pridané fotografie.

     • Pre rodičov a študentov

      Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
     • Partneri

      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
      • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
      • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
      • {#1508} 2
      • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
      • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
      • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
      • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
      • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
      • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
      • ISIC
     • Staňte sa naším fanúšikom

       • Kontakty

        • Stredná priemyselná škola dopravná
        • skola@dopravnazv.sk
        • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
        • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
        • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
        • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
      • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje
      • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

       • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

       • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/