• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Aj keď sme boli doma, mohli sme vyjadriť svoj názor

        • 25. 5. 2021
        • Aj počas dištančného vzdelávania naši žiaci nestratili správnu cestu, vedeli sa správne rozhodnúť a v názoroch na lákadlá, ktoré deformujú osobnosť človeka boli skutočne jednotní.

         Na hodinách Náboženskej výchovy sme si hovorili o tom, ako si zachovať svoju tvár. Ako  nezablúdiť na svojej životnej ceste. Ako je dôležité pestovať odolnosť voči lákavým ponukám, ktoré deformujú osobnosť každého človeka.

         Žiaci svoji prácami vyjadrili svoj názor. Nápadov a podnetov bolo mnoho. Zo žiackych prác sme vybrali myšlienky a kresby. V spolupráci s našim starším spolužiakom Ivanom sme z Vašich prác vytvorili jedno spoločné dielo. Jedno dielo z mnohých názorov  a to ako symbol Vášho spoločného „Nie“ drogám.

        • Pokračuje kolektívna súťaž medzi triedami v prejdených km

        • 6. 4. 2021
        • Na našej škole sa úspešne rozbehla súťaž v prejdených kilometroch- za triedu, jednotlivci, učitelia a po novom aj rodičia.

         Podmienky: Zapojiť čo najväčší počet študentov v triede (môže byť aj triedny učiteľ), každý študent, učiteľ  alebo rodič pošle fotku (screenshot) z mobil. aplikácie alebo šport. hodiniek s údajmi o počte km, ktoré prešiel spôsobom ako beh, chôdza, turistika, bežky s platným dátumom. Po novom pribudli nové disciplíny ako bicyklovanie a inline korčuľovanie. Všetky fotky posielajte len na EduPage učiteľovi Kuvikovi. Súťaž platí do odvolania a kým sa môže vychádzať z domu.

         Ďakujeme všetkým za prejavený záujem športovať. Každý jeden vytvárate motiváciu pre toho druhého, a to je dobré.

        • Od pondelka 17.5 začína prezenčné vyučovanie

        • 16. 5. 2021
        • Od pondelka 17.5.2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. až 3.ročníka podľa rozvrhuVyhlásenie o bezinfekčnosti doneste buď vytlačené a podpísané alebo odoslané cez edupage- v úvode nájdete Žiadosť/Vyhlásenia, potom kliknete na červené "+", tlačivo o bezinfekčnosti najaktuálnejšie od 3.5 pre ružový okres. Plnoletý žiak vyplní tlačivo sám za seba. Za neplnoletého žiaka vypĺňa zákonný zástupca po jeho prihlásení. Podobne vyplnia učitelia za seba. NEZABUDNITE NA POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA.

        • ŠVOČ -Študentská vedecká a odborná činnosť

        • 12. 5. 2021
        • Konferencia ŠVOČ je podujatie, na ktorom sú prezentované najlepšie vedecké a odborné práce študentov. Cieľom konferencie je zároveň prehĺbiť kontakty s domácimi a zahraničnými univerzitami, strednými školami, vedeckovýskumnými pracoviskami a praxou. Tento rok sa ŠVOČ na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore stredné školy zúčastnili aj naši žiaci a obsadili pekné miesta: Gubán 2.miesto a Babinská 3.miesto. Gratulujeme im!

        • OZNAM- prijímacie skúšky

        • 30. 4. 2021
        • Prijímacie skúšky sa budú konať 3. 5. 2021 (1. termín) a 10. 5. 2021 (2. termín) od 8:00 podľa informácií, ktoré ste dostali v pozvánke.

       • Súťaž Mladý Európan
        • Súťaž Mladý Európan

        • 28. 4. 2021
        • Dnes sa dištančne uskutočnil 16.ročník regionálnej vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý Európan. Zúčastnili sa jej aj naši žiaci. Viki Belkova III. AT, Milka Poliakova III. L a Majo Dolniak III. AT. Umiestnili sa na peknom 3.mieste. Gratulujeme im!!

        • Poukázanie 2 % z Vašich daní

        • 18. 3. 2020
        • Milí rodičia, kolegovia,       

         v mene občianskeho združenia  “DOPRAVÁK“ sa Vám chceme prihovoriť v tejto nie ľahkej dobe. Chceme sa poďakovať za Vaše príspevky, ktoré ste nám pridelili v rámci  2 % z vašich daní v minulom roku.

         Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a zároveň požiadať, aby ste zvážili svoju voľbu pri poukazovaní 2 % z Vašich daní.

         Tak ako prechádzajúce roky, tak aj teraz budú získané finančné prostriedky použité výhradne pre študentov. Veríme, že tieto financie využijeme zmysluplne.

         Viac informácií a Vyhlásenie o poukázaní 2% nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/dopravak-obcianske

        • Prosba o pomoc!

        • 14. 4. 2021
        • Milí študenti, rodičia, priatelia školy!

         Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc v núdzi. Do neľahkej životnej situácie sa dostal náš bývalý úspešný absolvent Michal Murín z Detvy. Udalosť z nedávnych dní jemu a jeho rodine veľmi skomplikovala ich životnú situáciu, zhorel im rodičovský dom.

         Pomôžte, prosím, ľubovoľnou sumou prispieť k zvládnutiu jeho situácie a prejavte tým kúsok solidarity v týchto neľahkých časoch.

         Číslo ich rodinného účtu: SK44 6500 0000 0000 9270 6827

         Každá Vaša pomoc je dobrá a vítaná!

        • Matematický KLOKAN

        • 18. 4. 2021
        • Súťaž pre prihlásených žiakov sa uskutoční ONLINE budúci týždeň. V utorok 20.4 súťažia žiaci 3. a 4.ročníka JUNIOR O34, v stredu 21.4 súťažia žiaci 1. a 2.ročníka KADET O12.  Info nájdete aj na stránke: https://matematickyklokan.sk/. Nájdete tam aj možnosť vyskúšať si skúšobný online test použitím kódu, ktorý ste dostali v správe- ten istý potom použijete v deň súťaže (skúste si to).

        • Prezenčná forma vyučovania pre triedy IV.BT, IV.C a IV.L

        • 19. 3. 2021
        • ZMENA: trieda IV.L pokračuje PREZENČNOU FORMOU vyučovanie v škole. V pondelok 29.3.2021 pokračujú maturitné triedy v prezenčnej forme vyučovania podľa priloženého mimoriadneho rozvrhu pre jednotlivé triedy. Vyučovanie začína druhou vyučovacou hodinou - 7.50 hod. V prípade, že nastanú zmeny, budeme Vás včas informovať. Nezabudnite na povinnosť nosenia respirátorov v interiéri. čestné vyhlásenie - plnoletý žiak.docx

        • Kolektívna súťaž medzi triedami v prejdených km

        • 12. 3. 2021
        • Na našej škole sa úspešne rozbehla súťaž medzi triedami v prejdených kilometroch za triedu alebo jednotlivci.

         Podmienky: Zapojiť čo najväčší počet študentov v triede (môže byť aj triedny učiteľ), každý študent alebo učiteľ pošle fotku (screenshot) z mobil. aplikácie alebo šport. hodiniek s údajmi o počte km, ktoré prešiel spôsobom ako beh, chôdza, turistika, bežky (bicykel nie) a platným dátumom. Všetky fotky posielajte len na EduPage učiteľovi Kuvikovi. Súťaž platí do odvolania a kým sa môže vychádzať z domu.

        • Projekt SYT - "Relaxačná zóna pre študentov".

        • 24. 3. 2021
        • Milí študenti, pomôžte nám s projektom SYT - "Relaxačná zóna pre študentov". Ak máte doma spoločenské hry, ktoré už nepoužívate, prosím, doneste ich do školy na vrátnicu. Poslúžia všetkým študentom vo voľnom čase v relaxačnej zóne. Plánujeme usporiadať aj súťaž v spoločenských hrách medzi triedami, keď to už bude možné. Za ochotu vopred ďakujeme. Tím SYT

        • Súťaž Matematický KLOKAN

        • 10. 3. 2021
        • Keďže výuka v školách je iná ako v minulosti, aj súťaže prebiehajú online. Súťaž MATEMATICKÝ  KLOKAN sa uskutoční 19. – 23. apríl 2021. Ak sa žiaci vrátia do škôl, bude sa súťažiť papierovo v škole. Ak nie, pripravená je online verzia. Prihlásiť sa môžete u Mgr.Piatrikovej do 13. marca 2021. Prípadne 14.3, ale to už musím poslať.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • skola@dopravnazv.sk
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/