• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • OZNAM

        • 13. 9. 2022
        • Opravný a náhradný termín MS sa uskutoční 14.9.2022 o 8:00hod. Rozpis komisií bude zverejnený v budove školy.

        • Nezabudnutí susedia

        • 12. 9. 2022
        • V piatok 9.9. sme si pripomenuli smutné 81. výročie vydania  Židovského kódexu podľa vzoru nacistického Nemecka, na základe ktorého boli naši židovskí spoluobčania postupne zbavovaní svojich práv, majetku, ľudskej dôstojnosti, životov... Preto sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" na zvolenskom Židovskom cintoríne, kde sme si spolu s významnými predstaviteľmi nášho mesta a kraja, pripomenuli tieto tragické udalosti. Po skončení spomienkovej akcie sme si v Aule Technickej univerzity vypočuli zaujímavú prednášku od pani Lônčíkovej "Obchod na korze - od poviedky k oskarovému filmu" a prezentáciu knihy pani Fruhwaldovej "O koľko lásky som prišla".

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnutí susedia.

        • Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka

        • 12. 9. 2022
        • Prvý týždeň pre žiakov prvého ročníka bol zameraný sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na SŠ. Adaptačný program je určený na proces spoznávania spolužiakov, čím zmierňuje počiatočné napätie v triede. Prostredníctvom zážitkových techník sa zlepšuje sebapoznanie žiaka jeho sebahodnota, povzbudzuje žiakov k spolupráci a poodhalí oblasti v ktorých vynikajú a taktiež poukáže na podobné záujmy, čo otvára pôdu pre nové priateľstvá

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka.

        • 100 rokov OZT

        • 5. 9. 2022
        • Slávnostné otvorenie výstavy 100 rokov oznamovacej a zabezpečovacej techniky, na ktorej nechýbalo ani pásmo našich žiakov.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album 100 rokov OZT.

        • Projekt Erasmus+

        • 2. 9. 2022
        • 1.9.2022 začína náš schválený  projekt Erasmus+ „Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní“.

         Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA102-000074363.

         Informácie o projekte sa nachádzajú na web stránke školy: O ŠKOLE/ ERASMUS+ 2022 a na informačnej tabuli v priestoroch školy.

        • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

        • 26. 8. 2022
        • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5.septembra 2022.

         Žiaci 1.ročníka sa stretnú pred budovou školy o 8:00hod.

         Žiaci 2., 3. a 4. ročníka prídu do svojich kmeňových tried o 8:00hod.

         Pri nástupe do školy rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf

        • VÝBEROVÉ KONANIE

        • 16. 7. 2022
        • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

         podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

         VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

         na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Strednej priemyselnej školy dopravnej, Sokolská 911/94, 969 01 Zvolen

         výberové konanie.pdf

        • Slávnostné ukončenie školského roka

        • 30. 6. 2022
        • 30.6.2022 - dnes sme slávnostne uzavreli školský rok, ocenili veľmi šikovných žiakov, ktorí skončili s výborným prospechom či reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Gratulejeme im!

         Všetkým prajeme veselé prázdniny, veľa slnečných lúčov a krásnych zážitkov. Vráťte sa do školy zdraví, oddýchnutí a plní entuziazmu.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné ukončenie školského roka.

        • OZNAM

        • 29. 6. 2022
        • Slávnostné ukončenie školského roka bude 30.6.2022 o 8:00 na školskom ihrisku.

        • Digitálne nebo - výstava historických počítačov

        • 27. 6. 2022
        • Počítačová technika rýchlo napreduje. Trošku nahliadnuť do jej histórie mohli žiaci z I.AT 27.6 na výstave Digitálne nebo - výstava historických počítačov v Banskej Bystrici. U mladej generácie môže vystavená technika svojimi technickými parametrami, výkonmi, rozmermi vyvolať úsmev na tvári či počudovanie, no určite aj záujem o informácie, aký technologický pokrok nastal za uplynuté polstoročie :-)

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Digitálne nebo - výstava historických počítačov.

        • Exkurzia do Múzea SNP

        • 27. 6. 2022
        • Milovníci našej novodobej histórie z 2.B si prišli na svoje 23.6., kedy sme absolvovali zážitkové učenie v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Pani lektorka svoj výklad obohatila o zaujímavé fakty z tohto historického obdobia. Prezreli sme si aj vonkajšiu expozíciu, o čom svedčí aj naša bohatá fotodokumentácia.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Múzea SNP.

        • Doplňujúce voľby do rady školy

        • 27. 6. 2022
        • Pripomíname všetkým rodičom, že 27.6. a 28.6. 2022 v čase od 7.00 do 17.00 hod. sa na sekretariáte školy konajú voľby zástupcu rodičov do Rady školy pri SPŠ dopravnej vo Zvolene.

         Z organizačných dôvodov vás prosíme  o čo najväčšiu účasť! 

         Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

        • Život má zelenú- simulátor prevrátenia

        • 23. 6. 2022
        • Vďaka Ministerstvu dopravy a výstavby SR naši žiaci 23.6 absolvovali Zážitkové vzdelávanie – ako prevenciu k vyššej bezpečnosti mladých vodičov na cestách.

         1. Simulátor prevrátenia vozidla je zariadenie v podobe reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi o 360o, simulujúce prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle.
         2. Vyskúšali si okuliare simulujúce stav opitosti okuliare simulujúce stav po požití omamnej látky.

         Okrem toho dostali rôzne reflexné a vzdelávacie materiály.

         Vďaka Ministerstvu vnútra SR (Prezídium Policajného zboru SR) absolvovali naši žiaci prednášku spojenú s diskusiou o pravidlách cestnej premávky, o odbúravaní nesprávnych návykov za volantom, o predvídavosti situácie v cestnej premávke ap.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Život má zelenú- simulátor prevrátenia.

        • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na zámku

        • 22. 6. 2022
        • Milí maturanti, prajeme vám, aby ste obstáli v univerzite života, v ktorej diplom získate, keď budete vyznávať dôležité hodnoty. Konajte dobro, prejavujte hlbokú ľudskosť, ctite pravdu, milujte slobodu, buďte zdvorilí a úctiví, pomáhajte a rozvíjajte svoje vedomosti, aby ste dosiahli vytúžené ciele. Buďte úspešní a aktívni. Budete potrebovať aj zvedavosť, vytrvalosť, láskavosť i pokoru na ceste naplnenia svojich snov.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení.

        • Súťaž Objav PEDAS

        • 21. 6. 2022
        • 2. miesto v súťaži Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava.

         Odovzdanie pochvaly ministra dopravy, cena v súťaži: hodinový let na letovom simulátore spojený s prehliadkou letiska Žilina a osobné poďakovanie dekana fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Nasledovala prehliadka Žilinskej univerzity v Žiline.

         Víťazom srdečne gratulujeme!

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Objav PEDAS.

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/