• Priateľskí učitelia
    • Máme radi naše deti a oni milujú učiť sa na našej škole
     • Neformálne vzdelávanie
     • Učiť sa dá aj inak
      • Zameranie na dopravu
       • Škola bez nenávisti
        • NP POP II
      • Najnovšie

       Novinky

        • Vedomostná súťaž EXPERT

        • 4. 10. 2022
        • Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém (papierovo alebo online). Žiaci odpovedajú  na 50 otázok (25 v každej téme). V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie testu má každý súťažiaci 60 minút. Témy si vyberie až v deň súťaže. Na výber máte: Od Dunaja k Tatrám - Slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci; Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie; Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia; Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia, chémia; Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie; Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava.

         Prihlásiť sa môžete u p.Piatrikovej č. dverí 301 najneskôr do 25.10.2022. Súťaž sa uskutoční v stredu 30. novembra 2022.

        • Exkurzia II.AT na Noc výskumníkov

        • 30. 9. 2022
        • 30.9.2022 sa trieda II.AT zúčastnila v Banskej Bystrici Európskej noci výskumníkov. Pozreli si prednášku Hrozby na internete a množstvo zaujímavých vedeckých stánkov. Nemohol chýbať ani stánok našej školy o Obnoviteľných zdrojoch energie, simulátorom prevrátenia, autíčkom na vodíkový pohon a autíčkom na hybridný pohon, pri ktorom sme sa zdržali najviac :-)

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia II.AT na Noc výskumníkov.

        • Zábavná autoškola Detva

        • 21. 9. 2022
        • 21.9.2022 sa žiaci našej školy a deviataci 1.ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva a ZŠ Detva Krivec stretli v priestoroch autoškoly Gonda v Detve na desiatom ročníku rovesníckeho programu "Zábavná autoškola". 

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Zábavná autoškola Detva.

        • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

        • 14. 9. 2022
        • V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5, udeľujem všetkým žiakom školy

         z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 16. 09. 2022 (piatok).

         Vo vyučovaní sa bude pokračovať v pondelok 19.9.2022

                    riaditeľka školy Ing. Romana Trnková

                                                                                    

        • OZNAM

        • 13. 9. 2022
        • Opravný a náhradný termín MS sa uskutoční 14.9.2022 o 8:00hod. Rozpis komisií bude zverejnený v budove školy.

        • Nezabudnutí susedia

        • 12. 9. 2022
        • V piatok 9.9. sme si pripomenuli smutné 81. výročie vydania  Židovského kódexu podľa vzoru nacistického Nemecka, na základe ktorého boli naši židovskí spoluobčania postupne zbavovaní svojich práv, majetku, ľudskej dôstojnosti, životov... Preto sme sa zúčastnili na spomienkovej akcii "NEZABUDNUTÍ SUSEDIA" na zvolenskom Židovskom cintoríne, kde sme si spolu s významnými predstaviteľmi nášho mesta a kraja, pripomenuli tieto tragické udalosti. Po skončení spomienkovej akcie sme si v Aule Technickej univerzity vypočuli zaujímavú prednášku od pani Lônčíkovej "Obchod na korze - od poviedky k oskarovému filmu" a prezentáciu knihy pani Fruhwaldovej "O koľko lásky som prišla".

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Nezabudnutí susedia.

        • Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka

        • 12. 9. 2022
        • Prvý týždeň pre žiakov prvého ročníka bol zameraný sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri prestupe na SŠ. Adaptačný program je určený na proces spoznávania spolužiakov, čím zmierňuje počiatočné napätie v triede. Prostredníctvom zážitkových techník sa zlepšuje sebapoznanie žiaka jeho sebahodnota, povzbudzuje žiakov k spolupráci a poodhalí oblasti v ktorých vynikajú a taktiež poukáže na podobné záujmy, čo otvára pôdu pre nové priateľstvá

         Do fotogalérie bol pridaný nový album Adaptačný program pre žiakov 1.ročníka.

        • 100 rokov OZT

        • 5. 9. 2022
        • Slávnostné otvorenie výstavy 100 rokov oznamovacej a zabezpečovacej techniky, na ktorej nechýbalo ani pásmo našich žiakov.

         Do fotogalérie bol pridaný nový album 100 rokov OZT.

        • Projekt Erasmus+

        • 2. 9. 2022
        • 1.9.2022 začína náš schválený  projekt Erasmus+ „Inovačné technológie v odbornom vzdelávaní“.

         Číslo projektu: 2022-1-SK01-KA102-000074363.

         Informácie o projekte sa nachádzajú na web stránke školy: O ŠKOLE/ ERASMUS+ 2022 a na informačnej tabuli v priestoroch školy.

        • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

        • 26. 8. 2022
        • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude 5.septembra 2022.

         Žiaci 1.ročníka sa stretnú pred budovou školy o 8:00hod.

         Žiaci 2., 3. a 4. ročníka prídu do svojich kmeňových tried o 8:00hod.

         Pri nástupe do školy rodič neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezpríznakovosti.pdf

        • VÝBEROVÉ KONANIE

        • 16. 7. 2022
        • Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

         podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

         VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

         na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Strednej priemyselnej školy dopravnej, Sokolská 911/94, 969 01 Zvolen

         výberové konanie.pdf

      • Pre rodičov a študentov

       Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
      • Partneri

       Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
       • ŽSR, generálne riaditeľstvo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
       • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 21, 832 72 Bratislava
       • {#1508} 2
       • Agromat, s.r.o. Pribinova 543/1, Zvolen
       • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava
       • ŽOS Zvolen Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
       • BETAMONT, s.r.o., Zvolen J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
       • SAD Zvolen a.s. Balkán 53, 96001 Zvolen
       • AUTO SLOVÁK ZVOLEN Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
       • ISIC
      • Staňte sa naším fanúšikom

        • Kontakty

         • Stredná priemyselná škola dopravná
         • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
         • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen Slovakia
         • Katarína Medzihorská psychologicka@dopravnazv.sk
         • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
       • Fotogaléria

         zatiaľ žiadne údaje
       • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

        • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

        • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/