• HALLOWEEN

     • Najlepších 5 masiek, ktoré prídu 25.10.2019 majú šancu vyhrať ŽOLÍKA. Najlepšie 3 triedy, ktoré budú vyzdobené 24.10. do 13:10, budú odmenené špeciálnou cenou. 25.10 cez 4 vyučovaciu hodinu HALLOWEENSKY FILM.

     • Prezentácie ERASMUS+ 2018/19

     • Prezentácia Erasmus+ učiteľom a spolužiakom. Dňa 16.10.2019 prebehli na pôde školy prezentácie účastníkov projektu "Prax dopravákov pre potreby praxe II." Keďže projekt bude končiť 30.11.2019 chceme, aby sa informácie o projekte dostali ku spolužiakom a širokej verejnosti. Účastníci projektu si vypracovali prezentácie z jednotlivých firiem a priblížili  učiteľom  a  spolužiakom ich pohľad na projekt.

     • Zábavná autoškola Zvolen

     • Dňa 14.10.2019 sa v priestoroch Autoškoly Gonda vo Zvolene konalo posledné stretnutie žiakov našej školy s deviatakmi základných škôl v rámci rovesníckeho programu Zábavná autoškola. Zúčastnili sa ho žiaci deviateho ročníka zo VI.ZŠ a I.ZŠ vo Zvolene. Tešíme sa na stretnutie s deviatakmi na pôde našej školy počas Dňa otvorených dverí 6.11.2019. Do galérie Zábavná autoškola Zvolen boli pridané fotografie.

     • Súťaž v PIŠQWORKÁCH

     • Tento rok sa uskutoční 12.ročník v hre piškvorky. Oblastné kolo v turnaji bude 7.11.2019. Prihlásiť sa môžu 5-členné tímy do 25.10.2019 u Piatrikovej alebo Mitterpachovej.

     • Zábavná autoškola Zvolen

     • V priestoroch Autoškoly Gonda na Neresníckej ceste vo Zvolene aj tento rok prebehol ôsmy ročník rovesníckeho programu Zábavná autoškola. Dňa 9.10.2019 sa ho zúčastnili  žiaci deviateho ročníka z IX.ZŠ, V.ZŠ a VII.ZŠ vo Zvolene. Sme veľmi radi, že sa im medzi našimi žiakmi páčilo. Do galérie Zábavná autoškola Zvolen boli pridané fotografie.

     • Vedomostná súťaž EXPERT

     • Prihlásiť sa na súťaž môžete do 25.októbra 2019 u Piatrikovej, uskutoční sa 28.11.2019. V deň súťaže si žiaci vyberajú 2 témy zo šiestich tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Úplné znenie pravidiel nájdete na: https://sutazexpert.sk/

     • Zábavná autoškola Detva

     • V priestoroch Autoškoly Gonda v Detve sa 2.10.2019 a 7.10.2019 konal už deviaty ročník Zábavnej autoškoly. Je to rovesnícky program, v ktorom sa  naši žiaci ako inštruktori venujú deviatakom  na jednotlivých stanovištiach. Okrem toho, že sa žiaci deviateho ročníka dozvedeli, že Nehoda nie je náhoda, si zopakovali aj dopravné značky, situácie, mohli si skúsiť simulátor prevrátenia vozidla a veľmi sa im páčilo aj autíčko na hybridný pohon.Do galérie Zábavná autoškola Detva boli pridané fotografie.

    • Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021
     • Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2020/2021

     • V akademickom roku 2020/2021 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to:

      1. Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 51 študentov),
      2. Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 35 študentov),
      3. Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 46 študentov),
      4. Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov).

      Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom. Podrobnejšie informácie nájdete tu: Akademia_ozbrojenych_sil.pdf

       

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • skola@dopravnazv.sk
    • tel.: 045/5333 214- ústredňa 045/5366 390- sekretariát - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková trnkova@dopravnazv.sk 045/5333 097 +421 911 046 293 - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová pospisilova@dopravnazv.sk +421 911 046 294 - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková konopkova@dopravnazv.sk +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94 960 01 Zvolen
    • Gabriela Zachová psychologicka@dopravnazv.sk 0904 961 634
    • Katarína Borecká specialna.pedagogicka@dopravnazv.sk 0911 532 021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/