• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

     • Milí žiaci 9. ročníka, ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V rámci jednotlivých kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

      Cieľom kurzov bude  príprava a precvičenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach. Časové rozpätie realizácie 1 kurzu:  90 minút.

      Podrobnejšie informácie k prihláseniu nájdete tu: https://dopravnazv.edupage.org/a/pripravne-kurzy-1

     • Živá kniha

     • 27.3.2024 sme v našej škole privítali Ing.Petra Abraháma z firmy Continental- absolventa našej školy. Príbehom svojej životnej a kariérovej cesty môže byť inšpiráciou pre mnohých, dnes si jeho úprimné slová vypočuli žiaci prvého ročníka. Živá kniha- výborný nástroj kariérového poradenstva. Ďakujeme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Živá kniha.

     • Úspech! Úspech! Úspech!

     • Úspech je opojný, nákazlivý, ale aj opakovateľný. A tak zdieľajte s nami fantastickú správu z prvého dňa tohto týždňa. Náš skvelý JAKUB KMEŤKO zo IV.L triedy je druhý najlepší nemčinár na Slovensku! Získal 2. miesto v Celoštátnom kole olympiády v nemeckom jazyku.

      BLAHOŽELÁME A PRAJEME MU VEĽA ŽIVOTNÝCH ÚSPECHOV!

     • Easter aktivite

     • Happy Easter!

      Veľká noc sa blíži a my sme si dnes 25.3 predstavili ojedinelé tradície osláv veľkonočných sviatkov v niektorých kultúrach sveta. Kým u nás je to o "šibačke a oblievačke", v iných krajinách sa hľadajú schované vajíčka, púšťajú šarkany, alebo sa deti prezliekajú do čarodejníckych kostýmov. Okrem toho sa študenti tematicky zabavili - vytvorili si svoje vlastné veľkonočné ozdoby.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Easter aktivite.

     • Innovation Camp

     • Dňa 19.-20.marca 2024 sa v Hoteli Tenis vo Zvolene uskutočnila v rámci projektu "Skúsenosťou k úspechu" inovatívna a zážitková súťaž Innovation Camp. Aktivita sa realizovala v rámci medzinárodnej kampane Global Money Week (GMW) a záštitu nad podujatím prevzal predseda BBSK Ondrej Lunter.

      Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačnéprezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

      Výzvou bolo navrhnúť spôsob, akým by žiaci mohli mladým ľuďom pomôcť v efektívnej ochrane financií pred podvodníkmi. Ako im pomôcť, aby nenaleteli na podvodné aktivity, ako znížiť riziko straty peňazí a obmedziť podvodníkom šancu na úspech. Riešenie malo byť finančne nenáročné, ihneď účinné a použiteľné relatívne okamžite.

      Našu školu reprezentovali Laura Majdiaková a Natália Detvajová z triedy II.LJakub Fekete a Miro Korčok z triedy III.L. Organizátorom tejto celoslovenskej akcie pomáhali aj dobrovoľníci z triedy IV.L Paťo Varga, Gregor Babiak, Janka Slúková a Sofka Sabolová.

      Síce sme sa neumiestnili na víťazných priečkach, ale skúsenosť z tejto výnimočnej akcie na podporu finančnej gramotnosti žiakom nikto nevezme.

      Pre zúčastnených pedagógov boli pripravené  odborné a interaktívne workshopy na tému ,,Hodnotenie“ a „Finančná gramotnosť prakticky“.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Innovation Camp.

     • 1.miesto v Krajskej prehliadke ENERSOL SK

     • S nesmiernou hrdosťou oznamujeme, že sme získali 1.miesto v Krajskej prehliadke ENERSOL SK so súťažným projektom GraviMobil! Toto víťazstvo je odzrkadlením odhodlania, inovatívnosti a tímovej práce našich šikovných žiakov. Matej Venger, Jerguš Legíň, Maroš Kučera, BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 1.miesto v Krajskej prehliadke ENERSOL SK.

     • Exkurzia v spoločnosti ŽSR - OZT

     • Dňa 20.3. sa žiaci odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách z II.ATt zúčastnili v rámci predmetu PRAX tradičnej exkurzie. Teraz to bolo v spoločnosti ŽSR - sekcia OZT, a konkrétne sa oboznámili s funkciou zabezpečovacej techniky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v spoločnosti ŽSR - OZT.

     • Školy za demokraciu

     • Už 5. ročník pokračuje na našej škole program ,,Školy za demokraciu“ do ktorého sa úspešne zapájajú žiaci  a žiačky II. ročníka. Program realizačne zastrešuje Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici.

      Žiaci vo forme workshopov môžu rozvíjať svoje soft skills na témy z oblastí vojna, prevencia extrémizmu, vnútropolitická situácia, kritické myslenie, vzdelávanie k ľudským právam, živé knižnice, a ďalšie ľubovoľné témy.

      Žiaci sa v rámci aktivít učia vzájomnej dôvere, slušnosti rešpektu a vytváraniu kultivovaného prostredia v ktorom žijeme a pracujeme.

      Dúfame, že aj tento spôsob projektového vzdelávania pomôže k tomu, aby sa zo žiakov a žiačok stali občania, ktorým nie sú cudzie hodnoty demokracie, rešpektu a spolupatričnosti.

     • Zážitkové vzdelávanie PZ

     • V pondelok 21.3 poobede sme pokračovali v rámci programu Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania na školách v aktivitách, ktoré môžu napomôcť zvládať konfliktné situácie, a to nielen v školskom prostredí. Ďakujeme Madio, z.s. p. Mgr. Gabriele Doleželovej za príjemné neformálne vedenie nášho stretnutia.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zážitkové vzdelávanie PZ.

     • AI pre učiteľov

     • Umelá inteligencia (AI) sa stáva stále dôležitejšou súčasťou nášho života a jej vplyv na vzdelávanie sa len zvyšuje. AI má potenciál transformovať vzdelávací proces a priniesť doň mnoho benefitov. Nielen z tohto dôvodu sme strávili dnešné poobedie na vzdelávaní o AI s výbornými lektormi. Vyskúšali sme si DEEPL, AI V ŠKOLE, CHATGPT, SPEECHNOTES, VEED IO, STEVE AI.

      Bolo to pútavé, zaujímavé a užitočné. Ďakujeme

      Do fotogalérie bol pridaný nový album AI pre učiteľov.

     • Návšteva súdneho pojednávania

     • V stredu 6.3. strávili naši tretiaci dopoludnie na Okresnom súde vo Zvolene, kde boli účastníkmi dvoch súdnych pojednávaní, ktoré viedla pani sudkyňa JUDr. Zuzana Štubniaková. Medzi jednotlivými pojednávaniami si našla čas a vysvetlila žiakom dôležité termíny z trestného práva a aj odpovedala na ich zvedavé otázky.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva súdneho pojednávania.

     • Stretnutie Žiackeho parlamentu s vedením školy

     • Na našej škole sa uskutočnilo stretnutie Žiackeho školského parlamentu s vedením školy. Zástupcovia školského parlamentu navrhli vybudovanie študovne pre žiakov. Jedným z návrhov zástupcov bolo tiež viac miest na sedenie pred triedami. Pani riaditeľka aj pani zástupkyňa si vypočuli návrhy zástupcov a ku všetkým sa vyjadrili. Tieto stretnutia sú vždy prínosné pre obidve strany a plánujeme v nich pokračovať. 

     • INTERAKTÍVNY WORKSHOP - "ALTERNIA"

     • Triedy druhého ročníka dnes 5.3 absolvovali INTERAKTÍVNY WORKSHOP - "ALTERNIA".

      Alternia je remeselná dielňa zameraná na recykláciu plastového odpadu vo Zvolene. Naši žiaci sa v rámci programu SYT s nimi spojili a nadviazali spoluprácu. V rámci nej nám pripravili zaujímavý workshop, kde sme si sami mohli vyskúšať recykláciu plastových vrchnáčikov. V spolupráci však pokračujú ďalej, no o tom až nabudúce.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album INTERAKTÍVNY WORKSHOP - "ALTERNIA".

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.:
     045/5333 214- ústredňa
     045/5366 390- sekretariát

     - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
     trnkova@dopravnazv.sk
     045/5333 097
     +421 911 046 293

     - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
     pospisilova@dopravnazv.sk
     +421 911 046 294

     - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
     konopkova@dopravnazv.sk
     +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94
     960 01 Zvolen
     96001 Zvolen
     Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská
     psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/