• Európska Noc výskumníkov a naša škola

     • Na EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV 2023 sme prezentovali víťazné projekty, ukážky použitia alternatívnych zdrojov energie ako zelený bezemisný vodík, ultrakondenzátory, využitie malej vodnej elektrárne...

      Festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc výskumníkov a naša škola.

     • Európska Noc výskumníkov a my ako návštevníci

     • Je jedinečný festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Žiaci z triedy II.ATt mali tú možnosť festival navštíviť a dozvedieť sa niečo nové. Samozrejme, že navštívili aj stánok našej školy a prednášku našich žiakov CONDBUS. Okrem nášho stánku si pozreli ďalších 36 stánkov zameraných na vedu, techniku, no aj prírodu. Tento rok si mohli do rúk chytiť aj živých hadov či pozrieť živého sokola, no tiež zahrať=naprogramovať interaktívne hry.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európska Noc výskumníkov a my ako návštevníci.

     • Biela pastelka

     • Dňa 22.09.2023 sa žiaci našej školy zapojili do Bielej pastelky. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

     • Maturitná skúška

     • Náhradný a opravný termín MS sa bude konať 14.9.2023 od 8:00 hod. Harmonogram pre žiakov nájdete zverejnený na nástenke vo vestibule školy.

     • Legiovlak a my

     • Na hlavnej železničnej stanici vo Zvolene sa v utorok 12. septembra zastavil jedinečný legionársky vlak a naši žiaci z II.AT a III.AT sa zúčastnili jeho slávnostného otvorenia vo Zvolene. Legiovlak sa skladá zo štrnástich zrekonštruovaných vagónov, ktoré predstavujú vojenský ešalon. Týmito vlakmi sa desaťtisíce československých legionárov prepravovali v rokoch 1918 až 1920 naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále a prejazd si často museli vynútiť bojom s boľševikmi.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Legiovlak a my.

     • Spomienkové podujatie- „Nezabudnutí susedia"

     • V piatok 8. septembra 2023 sa vo Zvolene uskutočnilo celoslovenské spomienkové podujatie pod názvom „Nezabudnutí susedia", ktorého sa zúčastnili žiaci druhého ročníka odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách a prevádzka a ekonomika v doprave.

      Nezabúdame na ľudí, ktorí sa stali obeťami represálií, deportácií a rasovej nenávisti. Nezabúdame na tých, ktorí napriek riziku straty vlastných životov, pomáhali zachrániť životy iných.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Spomienkové podujatie- „Nezabudnutí susedia".

     • Externé štúdium – začiatok štúdia

     • Oznamujeme žiakom externého štúdia, že začiatok vyučovania v školskom roku 2023/24 je stanovený na ŠTVRTOK 14.9.2023 o 15:00, v učebni 107.

      Vyučovanie bude prebiehať v dňoch PONDELOK a ŠTVRTOK, vyučovacie hodiny 14.9.2023 sú:

      1.h. 15:00 - 15:45 - ELM

      2.h. 15:50 - 16:35 - ELM

      3.h. 16:40 - 17:25 - ELM

      4.h. 17:30 - 18:15 - ELM

      5.h. 18:20 - 19:05 - ELM

      Všetky ďalšie informácie sa dozviete počas úvodného dňa, ktorý prebehne s triednym učiteľom, aj za účasti p. riaditeľky.Prípadné informácie aj rozvrh budú zverejňované v aplikácii Edupage alebo na: 

      https://dopravnazv.edupage.org/a/externe-studium?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNCZzdWJwYWdlPTE%3D

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/24

     • Riaditeľka školy, Ing. Romana Trnková slávnostne otvorila nový školský rok. Svoj prejav ukončila prianím, aby si každý ráno pribalil do školy úsmev a pozitívnu myseľ. Držme sa toho!

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • tel.:
     045/5333 214- ústredňa
     045/5366 390- sekretariát

     - riaditeľka (tel.+ fax.+mob.) Ing. Romana Trnková
     trnkova@dopravnazv.sk
     045/5333 097
     +421 911 046 293

     - Zástupkyňa riaditeľky Ing. Ľubica Pospíšilová
     pospisilova@dopravnazv.sk
     +421 911 046 294

     - Vedúca úseku technicko-ekonomických činností Ing. Eva Konôpková
     konopkova@dopravnazv.sk
     +421 903 482 918
    • Sokolská 911/94
     960 01 Zvolen
     96001 Zvolen
     Slovakia
    • 000215589
    • 000215589
    • Katarína Medzihorská
     psychologicka@dopravnazv.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • V rámci stratégie prevencie a riešenia prejavov netolerancie a šikanovania sme na škole zriadili Schránku dôvery. Všetky žiacke podnety chceme veľmi citlivo riešiť v súlade s princípom "bez viny a hanby". V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

   • triedneho učiteľa, výchovného poradcu, zástupkyňu riaditeľky školy, riaditeľku školy, školskú psychologičku, školskú špeciálnu pedagogičku

   • linku detskej istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 116 111, potrebujem@pomoc.sk, http://www.ldi.sk/